Minder goed kunnen functioneren op het werk door overgangsklachten. Voor veel vrouwen herkenbaar, maar erover praten is vaak lastig. Er rust nog altijd een taboe op dit onderwerp. In de nieuwe handreiking Overgang en Werk van de Stichting van de Arbeid wordt gepleit voor meer openheid rond dit thema.

Klachten bij de overgang

Want uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt onder andere al langer  dat:

  • Een op de vier vrouwen in de overgang last heeft van slaapproblemen
  • Dat 23% last heeft van spier- en gewrichtspijnen
  • Dat 21% last heeft van opvliegers.

 

De handreiking

De nieuwe handreiking moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor werknemers en werkgevers om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Ook de rol van de bedrijfsarts en het preventieve spreekuur krijgen aandacht. Want wist je dat overgangsklachten vaak niet eens als zodanig worden herkend? Dat komt omdat de aspecifieke klachten niet alleen kenmerkend zijn voor de overgang. Dit heeft soms een verkeerde diagnose, zoals overspannenheid, burn-out of depressie, tot gevolg.

Bekijk hier de complete ‘Handreiking De overgang en Werk: zodat werkenden in de overgang duurzaam inzetbaar blijven’.

Meer weten?

Neem contact met ons op als je over dit onderwerp graag meer kennis wilt vergaren of ondersteuning wilt vanuit onze bedrijfsartsen.