De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor personeelstekorten in veel sectoren. Ook mkb-bedrijven voelen dit op de werkvloer, met regelmatig onveilige situaties tot gevolg. De risico’s ontstaan door een gebrek aan capaciteit of geschikt personeel, maar óók door onvoldoende deskundigheid over veilig werken.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) trekt aan de bel vanwege groeiende veiligheidsproblemen in het mkb. Als gevolg van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt is er een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Ook is de werkdruk voor de werknemers gestegen.

Met name bedrijven in snelgroeiende sectoren, zoals distributiecentra in de logistiek, worden geconfronteerd met uitdagingen. Ongelukken zoals aanrijdingen en valpartijen komen regelmatig voor.

In de zonnepanelensector worden veiligheidsnormen niet altijd nageleefd, wat door de Nederlandse Arbeidsinspectie eerder is benadrukt vanwege een stijging in het aantal arbeidsongevallen onder zonnepaneleninstallateurs.
Verder hebben ook de horeca en zakelijke dienstverlening te maken met grote personeelstekorten.

Ongekwalificeerd personeel

Een op de tien ondernemers voelt zich daardoor gedwongen om minder geschikt of zelfs ongekwalificeerd personeel aan te nemen. Met name in de industrie en bij technische bedrijven is dat het geval.

Veiligheidsdeskundige die toezicht houdt ontbreekt

Net als alle werkgevers in Nederland, zijn ook mkb-bedrijven verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te maken. Maar hoe kleiner een onderneming, des te minder vaak blijkt er een up-to-date en volledige RI&E aanwezig te zijn. Naast een RI&E moet er ook een plan van aanpak zijn waarin de maatregelen beschreven staan die de risico’s van het werk wegnemen of beperken. Bij mkb-bedrijven ontbreekt vaak een veiligheidsdeskundige die toezicht houdt op de uitvoering en handhaving van deze maatregelen en veiligheidsvoorschriften én die de arbowet- en regelgeving waarborgt.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het opstellen van een goede RI&E? Of heb je andere vragen? Neem contact op met VSD. Onze specialisten helpen je graag.