Komend jaar zal de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de slag gaan met het tweede jaar uit het Meerjarenplan 2023-2026. Wat betekent dit voor jou als werkgever? We zetten een aantal belangrijke punten uit het Jaarplan 2024 op een rij.

Het Jaarplan 2024 schetst de doelstellingen waaraan de Nederlandse Arbeidsinspectie gedurende dat jaar zal werken. Deze doelen vloeien voort uit het Meerjarenplan 2023-2026 en zijn onderverdeeld in elf programma’s. Hieronder vallen thema’s als psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, fysieke belasting, maar ook de omgang met asbest en gevaarlijke stoffen.

In 2024…

…zal de nadruk liggen op het aanpakken van risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast staat ook de preventie van arbeidsuitbuiting hoog op de agenda.

Voor de eigen organisatie heeft de Arbeidsinspectie eveneens doelen gesteld, omdat adequaat toezicht en handhaving afhankelijk zijn van voldoende capaciteit.

Drie programma’s uitgelicht

Psychosociale arbeidsbelasting, Arbeidsdiscriminatie en Fysieke belasting 
Dit programma concentreert zich op twee van de drie voornaamste veroorzakers van ziekte, namelijk psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en fysieke belasting. PSA ontstaat door werkstress als gevolg van langdurige blootstelling aan werkdruk, evenals door ongewenst gedrag op de werkplek. Wat betreft fysieke belasting, is de Inspectie bezig met een ontwikkelopdracht gericht op het verkennen van risico’s en mogelijke interventies, met als doel het formuleren van een interventiestrategie op dit specifieke gebied. 

Asbest
Dit programma concentreert zich op het veilig en gezond verwijderen van asbesthoudende toepassingen. In de loop van 2024 zal nieuwe regelgeving van kracht worden, zo is de verwachting. Na deze implementatie wordt de certificatieplicht beperkt tot specifieke, aangewezen asbesttoepassingen die een aanzienlijke blootstelling aan asbestvezels kunnen veroorzaken en dus bijzonder risicovol zijn. Niet-gecertificeerde bedrijven mogen dan ook de minder risicovolle toepassingen verwijderen 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling 
Het doel van dit programma is om werkgevers aan te moedigen om duurzame inspanningen te leveren om de veiligheid van hun werknemers tegen schadelijke blootstelling te waarborgen. Het programma is gericht op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, sensibiliserende, irriterende, neurotoxische en bijtende stoffen, evenals ioniserende straling. Alle meldingen en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, worden grondig onderzocht door het programma. 

Controle op RI&E

Naast de uitvoering van de elf programma’s, zal de Arbeidsinspectie zich in 2024 richten op verschillende aspecten, waaronder:

  • Vereenvoudiging van het indienen van meldingen over misstanden en onveilige werkomstandigheden, en het verbeteren van de informatievoorziening aan degenen die meldingen doen.
  • Controle van bedrijven in verschillende sectoren op de aanwezigheid van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Hierbij wordt ook het contract met de arbodienstverlener opgevraagd en beoordeeld.
  • Aandacht voor de betrokkenheid van werknemers bij het vormgeven van het arbobeleid binnen hun organisatie.
  • Voortzetting van de gedifferentieerde aanpak van arbeidsongevallen, waarbij werkgevers soms zelf onderzoek kunnen doen naar een ongeval en tevens een werkgeversrapportage en verbeterplan opstellen.

 

Meer weten?

Over een aantal van deze punten hebben wij in het verleden al geschreven óf vind je standaard als informatie op onze site.

> Lees hier meer over de RI&E
> Lees hier meer over de maatregel m.b.t. het zelf onderzoek doen naar meldingsplichtige arbeidsongevallen
> Tijdens de Week van de Werkstress hebben we volop aandacht besteed aan o.a. sociale veiligheid. De artikelen vind je hier terug.
> En ook over psychosociale arbeidsbelasting hebben we interessante artikelen voor je: Ken je risico’s, Werkdruk, ongrijpbaar of niet? en De welbekende druppel die stress heet.

Download hier het volledige Jaarplan 2024 van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hulp nodig of nog vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem contact op met VSD. Onze specialisten helpen je graag.