Is het nodig om een vaccinatie tegen tekenencefalitis aan te bieden aan werknemers in risicogebieden, zoals bos en heide? Daar buigt de Subcommissie Vaccinatie Medewerkers zich op dit moment over. Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad waarin staat dat werkgevers hun werknemers zouden moeten beschermen tegen een infectie met het tekenencefakitis (TBE).

Wie hele dagen in gebieden werkt waar veel teken zitten, loopt een hoger risico op een tekenbeet en daarmee ook op een infectie met het TBE-virus. Het virus leidt in de meeste gevallen niet tot klachten, of slechts tot milde klachten zoals griepverschijnselen, maar in sommige gevallen treedt hersenvliesontsteking of hersenontsteking op. In zeldzame gevallen leidt dit tot sterfte. Daarom zouden werkgevers hun werknemers hiertegen moeten beschermen door een vaccin aan te bieden. Dat schreef de Gezondheidsraad in op 24 augustus in een advies aan het ministerie van SWZ. Inmiddels buigt een subcommissie zich hier dus over.

Niet in het vaccinatieprogramma

Het risico op TBE door een tekenbeet is laag in Nederland. Naar schatting is slechts 0,02% van de teken in Nederland besmet met het TBE- virus. Daarom is er geen TBE-vaccinatieprogramma voor de hele bevolking. Wie toch graag een prik wil halen, moet dit zelf bekostigen. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, dan zorgt een werkgever hier dus voor wanneer werknemers extra risico lopen.

Vaccinatie bij vijf of meer tekenbeten per jaar

Wie soms een tekenbeet oploopt, hoeft zich niet te laten vaccineren, maar wie vijf keer per jaar (of vaker) gebeten wordt door een teek, doet er goed aan de TBE-vaccinatie te halen.

Mensen die vaak in bosgebieden, op de heide, in de duinen, parken en/of tuinen zijn voor hun werk lopen het meeste risico. Dit geldt ook voor werknemers die direct in aanraking kunnen komen met het virus, zoals in laboratoria.