Fysieke belasting heeft een podiumplaats als het gaat om oorzaken voor verzuim. Op plek 3 schittert deze oorzaak door aanwezigheid. Het komt dus veel voor, maar is ook relatief goed te bestrijden. Als je maar weet hoe het moet. Léon Gardien weet dat als geen ander. Als directeur van het gelijknamige Gardien Bedrijfsfysiotherapie BV helpt hij met zijn team sinds 1998 werkgevers en medewerkers bij het verhelpen én voorkomen van verzuim door fysieke belasting.

Oorzaak of gevolg

“Toen ik in 1988 afstudeerde als fysiotherapeut en mijn eerste baan kreeg, zag ik veel personen regelmatig terug in de praktijk. Dat kwam uiteraard omdat alleen het gevolg werd aangepakt, maar niet goed naar de oorzaak werd gekeken. Sinds ik als geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut werk, kom ik bij veel bedrijven over de vloer voor een analyse. Maar ook daar was het meer bestrijding, dan actieve aanpak. Sterker nog: het plan dat we schreven belande dikwijls onderin de bureaulade. Geen draagkracht, geen inspanning, geen oog voor verandering en dus geen resultaat. Dat moest anders kunnen.

Participatieve aanpak

Dat het ook anders kon, bewees hij met zijn zelfontwikkelde participatieve aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door een actieve kijk van alle deelnemers. Heel anders dan de aanpak die hij in zijn beginjaren gewend was. “Deze aanpak valt of staat bij een actieve deelname van verschillende partijen: directie, leidinggevenden én medewerkers. Bij onze aanpak heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Zo moet er wettelijk gezien een RI&E opgemaakt zijn, wanneer hieruit blijkt dat fysieke belasting een belangrijk risico is doen wij een verdiepte RI&E naar de risico’s van fysieke belasting. Als je de RI&E niet hebt uitgevoerd, weet je ook niet wat de knelpunten binnen jouw bedrijf zijn. De RI&E kun je door een gespecialiseerd bureau op laten maken, maar natuurlijk kun je ook met gezond verstand en open vizier door je bedrijf lopen. Welke zaken vallen op?

Knelpunten op de werkvloer

Wanneer je zelf de werkvloer over gaat, doe je er goed aan om Léon of één van zijn collega’s mee te nemen. Een ding is zeker: aan hun getrainde oog ontgaat niets. We zien mensen zware dingen boven hun hoofd tillen, een actieve zithouding op de verkeerde stoel aannemen, lagen stof op hulpmiddelen die fysieke handelingen kunnen verlichten, verkeerd trekken aan een rolcontainer of te lang op hun stoel zitten. En dat is slechts een greep uit zaken die verkeerd kunnen gaan. En die aan verzuim ten grondslag liggen. Want wie te lang blijft zitten, op de verkeerde manier duwt of chronisch te zware zakken tilt, komt op den duur thuis te zitten.

Verzuim voorkomen en verhelpen

Dat brengt ons meteen op het volgende punt: waar kan Gardien in ondersteunen? Léon: “Onze dienstverlening is tweeledig. Enerzijds werken we aan de hand van preventieve groepsaanpak. Dat doen we onder de noemer ‘Gezond in bedrijf’. Anderzijds helpen we individuele medewerkers weer aan het werk onder de naam ‘Beter aan het werk’. Bij die eerste brengen we knelpunten in kaart en helpen we bij het oplossen, zoals hierboven beschreven. Bij beter aan het werk gaan we aan de slag met individuele medewerkers. Dit kan door middel van een werkplekonderzoek of een intake zijn. Afhankelijk van de aard van de klachten gaan we een individueel traject aan van 6 tot 9 weken en werken we aan de belastbaarheid, de algehele conditie en de gevonden knelpunten.”

Sinds 1 maart 2020 is Gardien onderdeel van FysioHolland, waardoor zij hun bereik en werkzaamheden hebben kunnen verveelvoudigen. Heb je vragen, medewerkers met klachten of wil je inzicht in de knelpunten op jouw werkvloer? Neem dan contact met ons op.