Prijzen voor alledaagse benodigdheden rijzen momenteel de pan uit. Gas is 3 keer zo duur, bij de wekelijkse boodschappen reken je zo € 30,- tot € 50,- extra af en de prijzen voor brandstof zijn om te huilen. Factoren waar iedereen mee te dealen heeft, maar wat bij sommige mensen voor flinke financiële stress kan zorgen.

Uit onderzoek blijkt dat:

  • 62% van de medewerkers problemen in hun financiële situatie ervaart
  • ruim 1,4 miljoen huishoudens kampt met problematische schulden

Deze stress kan leiden tot verminderde concentratie, daardoor minder productiviteit en uiteindelijk zelfs tot verzuim. De afgelopen tijd hebben wij zelf ervaren dat financiële stress inderdaad leidt tot onzekerheid en zelfs uitval. Ter indicatie: in het afgelopen kwartaal zijn er minstens zoveel aanvragen geweest voor een anonieme en preventieve spreekuren als in heel 2021. Ook vragen meer en meer klanten om hulp bij de loonbeslagen die zij de afgelopen tijd ontvangen hebben. Tijd om op grotere schaal hulp te bieden en handvatten te geven dus. Want, hoe los je dit verzuim op of beter nog: hoe voorkom je het?

Ga in gesprek
We kunnen het belang van in gesprek zijn en blijven met elkaar niet genoeg onderstrepen. De verbinding met je medewerkers is van levensbelang voor een goed verzuimbeleid. Vraag in een 1-op-1 gesprek naar de thuissituatie van je medewerker en of hij/zij ergens tegen aanloopt. Geldzorgen zijn lastige onderwerpen, waar vaak veel schaamte bij komt kijken en dus lastig boven tafel te krijgen. Laat zien dat je je bekommert om het welzijn van je medewerker en dat je in alle discretie graag wilt helpen.

Bied ruimte voor oplossingen
Waar is je medewerker bij gebaat? Geen mens is hetzelfde, dus de passende oplossing ook niet. Bied daarom geen pasklare opties aan, maar luister naar de behoefte van je medewerker en vraag wat zou helpen. Bekijk aan de hand daarvan gezamenlijk naar welke mogelijkheden er zijn. Zowel qua tijd, begeleiding en concrete oplossingen.

Schoenmaker, blijf bij je leest
Als je inzichtelijk hebt waar de ‘pijn’ zit en welke behoefte je medewerker heeft, wil dat niet zeggen dat je zelf deze oplossing ook moet kunnen bieden. Schakel gespecialiseerde hulp in die jullie verder kunnen helpen in het verlichten of oplossen van de financiële stress. Voor nu en de toekomst.

Deze tips kunnen hulp bieden bij de benadering van je medewerkers en het achterhalen van de problemen. Wil je meer weten over het herkennen, begeleiden en verlichten van financiële stress bij jouw medewerkers? Onze specialisten helpen graag.