Verzuim, en dan met name frequent en langdurig verzuim, kan behoorlijk in de papieren lopen voor werkgevers. Gemiddeld kost een medewerker die uit de running raakt een bedrijf 260 euro per dag. Welke verschillende soorten verzuim zijn er? Welke kostenposten komen er allemaal bij kijken? En hoe kun je verzuimpreventie inzetten om dit zoveel mogelijk te voorkomen? We helpen je aan de juiste tips & tricks.

Verschillende soorten verzuim

Verzuim houdt in dat iemand om bepaalde redenen niet aan het werk kan. Door ziekte bijvoorbeeld, een arbeidsconflict of door problemen in de privésfeer. Er zijn verschillende soorten. Kort verzuim is als iemand enkele uren tot maximaal een week afwezig is op het werk. We spreken van middellang verzuim als een medewerker langer dan een week en korter dan 6 weken niet in staat is om zijn of haar beroep uit te oefenen. En houdt de afwezigheid langer dan 6 weken aan? Dan hebben we het over langdurig verzuim. Daarnaast is er ook nog ongeoorloofd verzuim. Dit is het geval als iemand niet eerlijk is over de achterliggende reden. Ongeoorloofd verzuim wordt ook wel zwart verzuim genoemd, de tegenhanger van legitiem (wit) verzuim.

Wat is verzuimpreventie?

Verzuimpreventie, de naam zegt het al een beetje, is een preventieve aanpak waarmee verzuim zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Verzuim door privé-omstandigheden is niet te voorkomen, maar afwezigheid door ziekte kun je als werkgever wel verminderen. Door de oorzaken te achterhalen en bij de kern aan te pakken, kun je het aantal verzuimuren binnen een bedrijf terugdringen. Hieronder geven we praktische tips over hoe je dit aanpakt.

Kosten ziekteverzuim

De kosten door ziekteverzuim kunnen behoorlijk oplopen voor werkgevers. Als een medewerker door omstandigheden langdurig niet in staat is om te werken, dan kost dit een bedrijf gemiddeld 260 euro per dag. Als werkgever ben je namelijk verplicht om werknemers door te betalen gedurende de eerste twee jaar van het verzuim. Daarnaast moet je op zoek naar een passende vervanger, waarvoor je ook zelf de kosten draagt. Totdat die is gevonden, leidt je als bedrijf mogelijk productie- en omzetverlies omdat het werk stil komt te liggen. En waar je ook rekening mee moet houden zijn de kosten voor verzuimbegeleiding en het re-integratietraject. Verzuimpreventie kan dus een hoop financieel leed voorkomen.

Hoe pak je verzuim aan?

Verzuimpreventie kan op verschillende manieren. Als werkgever zijn er diverse maatregelen die helpen om uitval van werknemers te voorkomen. Dit begint met een goed verzuimbeleid. Dit is een plan van aanpak dat je als bedrijf opstelt. Hiermee is voor beide partijen duidelijk wat de te nemen stappen zijn bij verzuim. Zorg voor een veilige werkomgeving en een open bedrijfscultuur, waarin alles bespreekbaar is. Ook dit voorkomt een hoop leed op de lange termijn. Verder is het goed om als werkgever signalen te leren herkennen en hier naar te handelen. Merk je bijvoorbeeld dat een medewerker symptomen van stress vertoont? Dat iemand niet gelukkig is in zijn of haar functie? Of dat er sprake is van een arbeidsconflict? Kom in actie en pak het probleem bij de bron aan!