Sam Henke is ruim vijf jaar adviseur vitaliteit & inzetbaarheid bij Adaptics. Als sparringpartner voor HR-managers en bedrijfsartsen heeft hij een bovengemiddelde kennis van verzuimpreventie. Iets waar wij natuurlijk ook dagelijks mee te maken hebben. Met hun vitaliteitsbussen rijden zij stad en land door, om PMO’s af te nemen bij grote organisaties. Voor veel kleinere mkb’s waren de kosten, om deze bus voor te laten rijden, naar verhouding te hoog. Hoog tijd om daar wat aan te veranderen. In samenwerking met VSD, ontwikkelden zij de Vital Scan: een individuele PMO speciaal voor kleinere organisaties.

Mooi initiatief! Wat is het belangrijkste verschil tussen de vitaliteitsbus en de Vital Scan?
“De vitaliteitsbus is volledig maatwerk, komt op locatie en geeft uiteindelijk belangrijke informatie om het beleid op aan te passen. De kosten die hiermee gepaard gaan, liggen vrij hoog. De Vital Scan dekt de belangrijkste arbeidsrisico’s af, is online óf op één van de 54 locaties af te nemen en wordt individueel afgenomen. In beide gevallen is het PMO een cadeautje voor de medewerker. Zij weten direct waar ze staan qua vitaliteit en waar mogelijk aandachtspunten zitten.”

Wat was voor jullie de aanleiding om de Vital Scan te ontwikkelen?
“Wij komen met de vitaliteitsbus vooral bij grotere organisaties. Vanaf 30 medewerkers is het financieel interessant om ons voor te laten rijden. Dit houdt in dat we een groot aantal betrokken mkb-bedrijven niet goed genoeg konden ondersteunen. Dat vonden wij eigenlijk heel jammer, want als Adaptics willen wij natuurlijk dat zo veel mogelijk bedrijven aandacht besteden aan verzuimpreventie en vitaliteit.”

Hoe is de samenwerking met VSD ontstaan?
“Het PMO is een wettelijke verplichting en dus iets wat VSD als arbodienst moet kunnen faciliteren. Wij ondersteunden ze hier al langere tijd in. Aangezien veel van hun klanten vallen onder het mkb, liepen zij ook steeds tegen de hoge kosten aan. Samen hebben we gezocht naar oplossingen om het aantrekkelijker te maken voor alle partijen. Uiteindelijk zijn daar drie opties uitgekomen: een online vragenlijst, een online vragenlijst mét thuistest of de online vragenlijst in combinatie met fysieke tests op locatie. Nadat de medewerker de vragenlijst heeft doorlopen, bieden wij direct een persoonlijk advies om de vitaliteit te verbeteren. Hiermee stimuleren we medewerkers om zelf aan hun gezondheid te werken.”

Wat zou jij nog mee willen geven aan werkgevers?
“Dat de kracht van het PMO zit in de opvolging ervan. We zien het in praktijk nog steeds gebeuren dat er een PMO wordt afgenomen, maar vervolgens niets met de resultaten wordt gedaan. Na drie jaar wordt er een nieuw PMO afgenomen en worden de resultaten vergeleken. Behalve dat de medewerkers dan drie jaar ouder zijn geworden en misschien iets minder vitaal zijn, is hier natuurlijk geen verschil merkbaar. Het is pas duurzaam, wanneer adviezen ook worden opgevolgd. En dat medewerkers weten wat er mogelijk is binnen de providerboog van de eigen organisatie. Maak dat inzichtelijk door middel van een interventiekaart. Anders gezegd: bied het ze op een presenteerblaadje aan. Dat zal de vitaliteit en daarmee het voorkomen van verzuim absoluut ten goede komen!”