Het ziekteverzuim terugdringen binnen je bedrijf of binnen een bepaalde afdeling kan een uitdagende klus zijn. Welke verschillende soorten verzuim zijn er? Hoe stel je als werkgever een verzuimplan op? Welke factoren spelen een rol bij verzuim? En wat kun je doen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen? We helpen je aan de juiste handvatten.

Verschillende soorten ziekteverzuim

Ziekteverzuim komt in verschillende vormen. Kort verzuim is als een medewerker 1 dag tot een week ziek thuis blijft. Gebeurt dit met enige regelmaat? Dan spreken we van frequent kort verzuim. Zit een werknemer langer dan een week en korter dan 6 weken ziek thuis? Dan hebben we het over middellang verzuim. En houdt de ziekte langer dan 6 weken aan? Dan gaat het over in langdurig verzuim. Daarnaast is er ook zwart verzuim. Dit is ongeoorloofd verzuim, waarbij iemand zich zonder gegronde reden afmeldt op het werk.

Werkgerelateerd ziekteverzuim terugdringen

Ziekteverzuim kan allerlei achterliggende oorzaken hebben, persoonlijk en werk gerelateerd. Iemand kan iets onder de leden hebben of letsel oplopen door een ongeluk. Hier heb je als werkgever weinig tot geen invloed op. Werk gerelateerd ziekteverzuim is wel iets dat je als bedrijf kunt proberen aan te pakken. Door voor een veilige werkomgeving te zorgen bijvoorbeeld, arbeidsconflicten bespreekbaar te maken, de werkdruk te verlagen en door werknemers uitdaging te bieden in hun werk. Dit zijn vaak aanleidingen voor disbalans, stress en andere mentale klachten. In zo’n geval is het goed om vooraf goede maatregelen toe te passen die verzuimpreventie stimuleren.

Wat moet er in een verzuimplan staan?

Verzuimpreventie begint met een verzuimplan. Dit is een plan van aanpak bij verzuim. Wat zijn de procedures als iemand zich ziek meldt? En de vervolgstappen voor werkgever en werknemer? Wanneer wordt de bedrijfsarts ingeschakeld? En wat doet het bedrijf om zieke werknemers tegemoet te komen en re-integratie te bevorderen? Een verzuimplan biedt houvast, waarmee beide partijen weten waar ze aan toe zijn en een bedrijfsarts of arbodienst de te bewandelen route kan uitstippelen. Dit is niet hetzelfde als een verzuimadministratie. Hierin wordt het verzuim gedocumenteerd voor de interne administratie en informatieverstrekking aan het UWV.

Hoe kan je ziekteverzuim terugdringen? 5 tips

Ziekteverzuim terugdringen is een pittige uitdaging, maar zeker het proberen waard! Het CBS en TNO berekenden dat de kosten voor verzuim gemiddeld op 260 euro per dag liggen. Als bedrijf ben jij namelijk verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van passende vervanging, voor het inzetten van verzuimbegeleiding en een re-integratietraject en een werknemer die uit de running is heeft in de eerste 2 jaar worden recht op doorbetaling van het salaris vanuit het bedrijf. Ziekteverzuim terugdringen kan op verschillende manieren. Wij helpen je met 5 tips.

  1. Werk met een verzuimplan, waarin je een helder plan van aanpak uitwerkt zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is als er sprake is van verzuim.
  2. Leer signalen herkennen. Zijn werknemers nog gelukkig in hun functie? Vertonen ze symptomen van disbalans, verminderde motivatie of stress?
  3. Handel snel en accuraat bij arbeidsconflicten, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon aan te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
  4. Investeer in je medewerkers, met teambuilding bijvoorbeeld en door mogelijkheden voor bijscholing te bieden.
  5. Zorg voor een open bedrijfscultuur en maak verzuim bespreekbaar op de werkvloer.