De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met de wijzigingen in de Arbowet. Nu ligt dit ter beoordeling bij de Eerste Kamer. De wijzigingen van de Arbowet streven een duurzame inzetbaarheid van medewerker na. Deze wijzigingen zullen niet per 1 januari maar per 1 juli 2017 ingevoerd gaan worden. U heeft dus nog even de tijd om zich voor te bereiden op de aanpassingen.

Bent u al in gesprek met uw OR over de wijzigingen van de nieuwe Arbowet?

De Arbowet gaat kritischer kijken naar preventie om langer verzuim te voorkomen. Er gaan een aantal taken bij komen, zoals:

  • Vrije en onbeperkte toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts.
  • Het aan kunnen vragen van een second opinion bij een bedrijfsarts door medewerkers. Dit is niet hetzelfde als het Deskundigen Oordeel van het UWV.
  • Bedrijfsartsen zullen beroepsziekten gaan registreren.
  • De preventiemedewerker krijgt een belangrijke rol in het overleg met de bedrijfsarts. De OR krijgt het recht om de preventiemedewerkers te kiezen (instemmingsrecht) en de  positionering van de preventiemedewerker(s) in de organisatie te bepalen.

Ook de aandacht van VSD gaat uit naar preventie, de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. VSD kijkt graag met u mee waar dit nog verbeterd kan worden, door middel van onderzoek, evaluatie van trends, risico inventarisatie, etc.

Het team van VSD volgt de ontwikkelingen op de voet en is druk bezig met de aanvulling van haar dienstverlening om aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.