Vorig jaar keurde het parlement al één regeling goed, maar inmiddels is er meer bijgekomen en is het écht definitief. Er komt compensatie voor transitievergoedingen! Dat is heel goed nieuws voor werkgevers om verschillende redenen.

Compensatie bij langdurige ziekte
Werkgevers met langdurig zieke medewerkers (>2 jaar), kunnen per 1 april 2020 met terugwerkende kracht hun compensatie aanvragen. De achterliggende gedachte is dat werkgevers worden gecompenseerd voor het feit dat zij op dat moment al 2 jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de medewerker. Aangezien dat het eigenlijke doel van de transitievergoeding is, zou dit dus dubbelop zijn. Daarnaast  zijn er zijn werkgevers die een slapend dienstverband hanteren om onder de transitievergoeding uit te komen. Door de compensatie aan te bieden, wil de overheid dit soort ‘spelletjes’ voorkomen. Voor alle partijen een prima oplossing als je het ons vraagt.

Wat mag je nog meer verwachten?
Zoals gezegd zijn er meer regelingen bijgekomen en dat heeft alles te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dat heeft ook gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding. In praktijk gaat het er als volgt uitzien: vanaf de eerste werkdag hebben werknemers recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. Inderdaad; de zogeheten referteperiode van twee jaar verdwijnt hiermee.

In de nieuwe situatie wordt de hoogte van de vergoeding berekend per dag dat het dienstverband heeft geduurd en zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. Er moet bijvoorbeeld ook transitievergoeding uitgekeerd worden bij opzegging tijdens de proeftijd. Verder verlaagt het wetsvoorstel de transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan tien jaar naar de standaardhoogte van een zesde maandsalaris per gewerkt half jaar. Tenslotte moet je er rekening mee houden dat alle werknemers die op jij op eigen initiatief ontslaat, recht hebben op een transitievergoeding.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Naast de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige ziekte bevat deze regeling door invoering van de WAB nóg een compensatie component. Namelijk die voor een onevenredig zware belasting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Per 1 januari 2020 mogen cao-partijen overeenkomen dat de werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding betaalt. Dit geldt wanneer een cao voorzieningen bevat om werkloosheid van de werknemer te beperken of hem recht geeft op een redelijke financiële vergoeding.

Tegemoetkoming kleine werkgevers
Last but not least bevat de nieuwe Wet WAB nog een extra compensatie. Speciaal voor kleine werkgevers is er een compensatie voor de transitievergoeding, wanneer ze hun bedrijf moeten beëindigen vanwege pensionering of ziekte. Het gaat dan om werkgevers met minder dan 25 werknemers. Dit moet een onevenredig zware belasting voor bepaalde werkgevers voorkomen en zorgen dat kleinere werkgevers werknemers eerder een vast contract aanbieden.

Aantrekkelijke arbeidsmarkt
Wie mee heeft gerekend merkt al op dat al deze wijzigingen het kostenverschil tussen vaste en tijdelijke contracten bij ontslag moeten verkleinen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen een vast contract aan te bieden. Wie meer wil lezen over de nieuwe regeling, verwijzen wij naar de Rijksoverheid.