COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING DEFINITIEF
Het heeft even op zich laten wachten, maar er is groen licht gegeven op de compensatie voor de transitievergoeding. En dat is goed nieuws voor werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er kan een compensatie worden aangevraagd vanaf 1 april 2020 en tot uiterlijk 30 september 2020. Het UWV neemt de aanvraag vervolgens in behandeling en beslist binnen zes maanden of de compensatie ook zal worden toegekend.

NÁ APRIL 2020
Wie na 1 april 2020 transitievergoedingen aan medewerkers betaald kan ook voor compensatie in aanmerking komen. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven. Aangezien het werkgevers slechts een uurtje kost om de aanvraag in te dienen, loont het de moeite wel. Aanvragen na april 2020 zullen naar verwachting binnen acht weken worden beoordeeld.

PAPIERWINKEL LOONT
Wie overtuigt is dat de aanvraag de moeite waard is zal wel even in de papieren moeten duiken. Het UWV heeft immers behoorlijk wat gegevens nodig om de compensatie te kunnen beoordelen. Zo moet je aan kunnen geven:

  • Dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • Hoelang deze overeenkomst duurde
  • Dat de werknemer ziek uit dienst ging
  • Dat daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald
  • Hoe die vergoeding is berekend
  • Hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren

Het UWV zal binnenkort een formulier publiceren waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn. Uiteraard helpen we je bij de aanvraag!

SLAPEND DIENSTVERBAND
Let op, wanneer je jouw medewerker nog niet hebt ontslagen na langdurig verzuim en dit alsnog doet, dan moet je ook transitievergoeding betalen over de periode na einde van het tweede ziektejaar. Het slapend dienstverband. Dit deel van de transitievergoeding wordt niet gecompenseerd.