3de jaar op rij premiestijging WGA en Ziektewet

Eind november heb je weer de beschikking van de werkhervattingskas van de Belastingdienst ontvangen. Op deze beschikking staan de berekeningen van de premies die je voor WGA en Ziektewet betaald wanneer je geen eigenrisicodrager bent.

We willen blijven benadrukken dat het zeer belangrijk is om de beslissing die de Belastingdienst stuurt goed te controleren. Het UWV maakt namelijk nog wel eens fouten in deze berekeningen. Deze fouten kunnen enkele honderden of duizenden euro´s schade tot gevolg hebben. Zo kan het zijn dat je betaalt voor schade die helemaal niet bij jouw organisatie hoort en dit kan flinke invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

Het gaat om de berekeningen van de gedifferentieerde premies van de Werkhervattingskas. Op de beschikking zie je de totale premie gedifferentieerde premie staan. Deze is opgebouwd uit twee premiecomponenten:

  • een gedifferentieerde premie WGA (Sinds 1 januari 2017 zijn de premiepercentages WGA-vast, WGA-flex samengevoegd tot één premie WGA)
  • een gedifferentieerde premie Ziektewet (Ziektewet-flex)

De gemiddelde premieplichtige loonsom is voor 2018: € 32.800. Afhankelijk van jouw premieplichtige loon word je door de Belastingdienst ingedeeld in één van drie klassen:

  • Kleine werkgevers (loonsom minder dan € 328.000) betalen alleen een sectorpremie. De premie werkhervattingskas (Whk) wordt berekend naar de schadelast van jouw sector waar je volgens Kamer van Koophandel toe behoort, ongeacht de schadelast van jouw bedrijf.
  • Middelgrote werkgevers   (loonsom tussen € 328.000,– en € 3.280.000) dan betaal je een premie naar de sector en de individuele schade, ook wel de individuele premie binnen de bandbreedte van een minimum en maximum. De toegerekende schadelast van 2016 is hier van invloed.
  • Grote werkgevers (loonsom meer dan € 3.280.000) betalen een individuele premie op basis van eigen schade. De toegerekende schadelast van 2016 is hier van invloed. Voor een grote werkgever bedragen de minimale premies voor 2018 voor WGA-totaal en Ziektewet-flex bij elkaar opgeteld 0,28%. De som van de maximale premies is 4,64%.

Grote werkgevers let op: Na 2016 en 2017 nu ook een premie stijging in 2018. Sinds 1 januari 2017 zijn de premiepercentages WGA-vast, WGA-flex samengevoegd tot één premie WGA. De bandbreedte tussen de totale minimale premie en totale maximale premie werkhervattingskas (Whk) bedroeg in 2016 3,99%,  in 2017 was deze 4,10% en in 2018 is deze 4,36%. Dit kan een extra kostenpost beteken en dus een verslechtering van het bedrijfsresultaat.


De premies van de werkhervattingskas zijn terug te vinden in de premienota.

Waar moet op gecontroleerd worden?

Wanneer je twijfelt over de hoogte van de premie, dan dien je (pro forma) bezwaar te maken bij de Belastingdienst en de specificatie arbeidsongeschiktheidslasten op te vragen.

Toegerekende schade
De eerste controle van de beschikking is de berekening van de toegerekende schade. Controleer de juiste ingangsdata van de uitkeringen van de medewerkers, worden wel de juiste medewerkers toegerekend? Er hoeft namelijk niet betaald te worden voor medewerkers die onder de no-risk vallen, er sprake is van regres of van een vangnet.

Berekening van het percentage
De berekening achter de door het UWV vastgestelde premies van de werkhervattingskas zijn ingewikkeld. Het loont om de berekening van de twee premiecomponenten te controleren.

Niet van belang voor eigenrisicodragers

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en ZW, betalen minder premies werknemersverzekeringen, zij hoeven geen Whk-premie af te dragen. Zij nemen immers geen deel aan de publieke verzekering van UWV.

VSD kijkt daarom graag met je mee.  Stuur VSD de beschikking door zodat wij de beschikking voor je kunnen controleren. Wacht niet te lang. Binnen zes weken moet namelijk bezwaar worden aangetekend als er iets niet goed zou zijn.