Een aantal onderwerpen uit de nieuwe Arbowet zijn voor ons niet nieuw. Zoals je al van ons gewend bent, bieden wij bijvoorbeeld preventieve- en arbeidsomstandigheden spreekuren bij de bedrijfsarts aan op verzoek van de medewerker. Wel vinden wij het belangrijk om helder en open te zijn over hoe wij werken en wat je van ons mag verwachten. In het nieuwe basiscontract wordt dan ook in heel concrete termen beschreven:

  • Hoe medewerkers toegang hebben tot een andere bedrijfsarts voor een second opinion (anders dan de eigen bedrijfsartsen van VSD);
  • Hoe medewerkers toegang hebben tot de andere bedrijfsarts voor een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • Hoe de bedrijfsarts toegang heeft tot de werkplek, beroepsziekten kan melden en preventief kan adviseren;
  • Welke afspraken wij met je maken over overleg met OR/PVT en de preventiemedewerker;
  • Hoe onze klachtenprocedure werkt.

Daarnaast helpen we je natuurlijk graag om te bepalen waar jouw organisatie nu staat ten opzichte van de wijzigingen in de Arbowet. Met een korte bedrijfsscan maken we snel inzichtelijk wat je al geregeld hebt en welke wijzigingen er nog plaats moeten vinden. Ook helpen we je met de communicatie hierover met alle betrokkenen in jouw organisatie.