Wanneer iemand na 2 jaar ziekte uit dienst gaat, heeft deze medewerker recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het bruto salaris en het aantal dienstjaren. Dit is voor veel werkgevers een forse tegenvaller. Je moet het zo zien: er is dan immers al 2 jaar betaald voor een medewerker die niet of nauwelijks arbeid kon verrichten en daar bovenop krijgen ze een flinke transitievergoeding. Gelukkig heeft de overheid per 1 april 2020 een compensatieregeling voorgesteld. Deze regeling voorkomt dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke medewerkers.

De voorwaarden
Wie in aanmerking wil komen voor de compensatieregeling moet aan enkele voorwaarden voldoen.
• de arbeidsovereenkomst moet beëindigd zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
• de medewerker moet bij ontslag nog steeds ziek zijn;
• de transitievergoeding waar je compensatie voor aanvraagt moet ook daadwerkelijk zijn uitbetaald.

Heb je aan al deze voorwaarden voldaan? Lees dan vooral verder voor het daadwerkelijk indienen van de aanvraag.

Wees er op tijd bij!
De compensatie transitievergoeding is met terugwerkende kracht aan te vragen tot 1 juli 2015. Wil je compensatie aanvragen voor een transitievergoeding die je voor 1 april 2020 al volledig had betaald? Dan moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 binnen zijn bij het UWV. Is er sprake van een betaalde transitievergoeding op of na 1 april 2020? Dan heb je 6 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen (gerekend vanaf de dag dat de transitievergoeding is uitbetaald).

De aanvraag
Via de website van het UWV kun je in 3 stappen compensatie aanvragen.
1. Controleer of je eHerkenning hebt en of je een machtiging hebt voor de dienst ‘ontslag /indienen ontslagaanvraag’.
2. Zorg ervoor dat je de verplichte documenten bij de hand hebt: de arbeidsovereenkomst, bewijs van einde arbeidsovereenkomst, berekening van de hoogte transitievergoeding en loonstroken en het bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is (en de datum van uitbetalen). In sommige gevallen wordt gevraagd om aanvullende documenten. Welke dit zijn, is afhankelijk per situatie en vind je terug op de site van het UWV.
3. De aanvraag kan worden ingediend!

Vervolgens neemt het UWV je aanvraag in behandeling en hoor je binnen 8 tot 26 weken of de compensatie wordt toegekend. Indien dit het geval is, ontvang je het bedrag binnen uiterlijk 6 weken op je rekening.