eHERKENNING
Vanwege de bescherming van persoonsgegevens en registratie van wie er toegang heeft tot die gegevens, is het UWV per 1 november 2018 overgegaan op eHerkenning. Het UWV heeft gekozen voor een overgangsperiode. Tot 1 november 2019 kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 vervallen de bestaande accounts voor het Werkgeversportaal en is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning. Wat betekent dit voor jou?

Om toegang te krijgen/houden tot het UWV werkgeverportaal, moet je een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 voor jouw eigen organisatie aanvragen.

Er zijn 6 erkende leveranciers die eHerkenning mogen leveren. Zij verschillen in prijs dan wel op type eHerkenningsmiddelen die ze verkopen. Voor extra informatie over aanvragen van eHerkenning, machtigingen afgeven en het betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning, klik op UWV of eHerkenning.

Ketenmachtiging
Wil je VSD toegang (blijven) geven tot het UWV voor jouw organisatie, dan is hier een nieuwe ketenmachtiging met betrouwbaarheidsniveau EH3 voor nodig. Ook wanneer je VSD in het verleden al hebt gemachtigd.

Met een ketenmachtiging kan organisatie A, organisatie B machtigen, om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Wij regelen en beheren dan intern de machtiging voor onze eigen medewerkers. 2 van de 6 erkende leverancier kunnen een ketenmachtiging afgeven. Namelijk KPN en Reconi. Wij hebben gekozen voor Reconi. Dit betekent dat, wanneer je ons wilt machtigen, dit bij hoge voorkeur via Reconi zal moeten gaan. Voor uitgebreide informatie staat een goede uitleg op de website van Reconi.

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen blijven doen,  hebben wij de volgende machtigingen van je nodig:

 • Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO
 • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
 • Indienen ontslagaanvraag
 • Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW
 • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
 • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Controle Eigenrisicodragers
 • Bezwaar maken
 • Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA

Kosten
Er zijn kosten verbonden aan zowel het eHerkenningsmiddel voor jezelf als organisatie, als voor de ketenmachtiging. De kosten voor een ketenmachtiging zijn hieronder weergegeven.

Aangezien we graag zo goed mogelijk helpen, zorgen wij voor een vooraf ingevulde machtiging voor VSD. Hierin hoef jij alleen nog de open velden in te vullen en op te sturen naar Reconi. De machtiging houdt in dat je VerzuimService Desk als organisatie bevoegdheid geeft om bovenstaande zaken voor jou te regelen. Hierbij kan je ervan uitgaan, dat wij de machtiging met respect behandelen en alleen daartoe bevoegde personen toegang zullen geven.

Samengevat

 1. Per 1 november 2019 moet iedereen eHerkenning hebben om in te loggen bij het UWV werkgever portaal.
 2. Er is een eHerkenning voor jezelf én eventueel een ketenmachtiging voor VSD nodig, deze moeten beide aangevraagd worden.
 3. Wil je VSD machtigen, gebruik dan de VSD machtiging die wij voor je klaar zetten en stuur deze naar Reconi.

Start aanvraag ketenmachtiging

 1. Download: Handleiding – Ketenmachtiging verstrekken aan intermediair
 2. Neem het formulier aandachtig door en volg elke stap.
 3. Bij stap 8 wordt gevraagd om het KvK-nummer van de intermediair (ons) in te vullen. Dit is: 088220058
 4. De gegevens van VerzuimService Desk hebben wij al voor je ingevuld.

Vragen?
Onze collega’s kunnen je verdere toelichting geven, hoe het aanvragen werkt voor je eigen organisatie, hoe het werkt wanneer je voor een holding of meerdere bedrijven werkt, etc.

FAQ!
Vraag:  Op het registratieformulier ketenmachtiging staat: op dit moment kunt u ketenmachtigingen bij Reconi alleen gebruiken als u alle machtigingen in de keten bij Reconi heeft geregistreerd. Wat wordt hiermee bedoeld?
VSD: Op dit moment is het zo dat een ketenmachtiging alleen mogelijk is als zowel organisatie ketenmachtiging (formulier A) en de gebruiker ketenmachtiging (formulier B) bij dezelfde leverancier (Reconi of KPN) worden geregistreerd. In de toekomst zal het ook mogelijk worden om bijvoorbeeld de organisatie ketenmachtiging bij een andere leverancier vast te leggen.

Vraag: Ik wil VSD machtigen voor het gebruik van ketenmachtigingen, maar ik heb al een E-herkenningsmiddel. Moeten wij  in verband met de ketenmachtiging een nieuwe/andere eHerkenningsmiddel aanvragen?
VSD: Nee! Het hebben van een eHerkenningsmiddel bij een andere leverancier dan Reconi heeft geen invloed op de ketenmachtiging. Naast de ketenmachtiging kan je blijven inloggen met het eigen eHerkenningsmiddel ook al is deze van een andere leverancier.