Het werd al in 2016 aangekondigd, in 2019 werden de eerste regelingen goedgekeurd, maar het is nu eindelijk zover: de compensatie transitievergoeding gaat van start! En dat is een heel fijn bericht voor veel werkgevers die fors uit eigen zak hebben betaald. Zeker in de huidige tijd.

Alle documenten verzamelen
Wie deze compensatie aan wil vragen moet zijn zaken goed op orde hebben. Wat willen ze ontvangen?

 • kopie van de arbeidsovereenkomst van de ontslagen medewerker
 • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld een ontslagvergunning van het UWV, een beschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (hierin moet concreet staan dat langdurige arbeidsongeschiktheid de reden van de contractbeëindiging is)
 • beschikking van het UWV over de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering
 • verklaring van de werkgever waarin staat dat de medewerker ziek was op het moment dat het contract eindigde, in welke periode de medewerker ziek was en welke bedrijfsarts de ziekte van de medewerker heeft vastgesteld
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding (een bankafschrift)
 • gebruikte gegevens voor de berekening van de betaalde transitievergoeding
 • loonstroken rondom de ziekteperiode van de ontslagen medewerker.

De aanvraag
Heb je alle documenten compleet? Mooi! Dan kan je nu van start met het aanvragen van je compensatie transitievergoeding. Hiervoor ga je naar het werkgeversportaal van het UWV.  Dit is alleen te bereiken via e-herkenning. Ben je eenmaal ingelogd, dan staat het formulier ‘aanvraag compensatie transitievergoeding’ al klaar.

Vraag op tijd aan!
Om in aanmerking te komen voor de compensatie is het wel van belang dat je op tijd de aanvraag instuurt. Het UWV hanteert hiervoor de volgende regels:

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020?
  Dan kan je tot en met 30 september 2020 compensatie aanvragen.
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020?
  Dan moet je binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald de compensatie aanvragen.