Traditiegetrouw ontvangen werkgevers rond November een brief van de belastingdienst. Hierin staan de beschikkingen en premies van de werkhervattingskas. Je beschikking is opgebouwd uit een drietal percentages, namelijk de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze drie premies samen leiden tot de premie van de werkhervattingskas. Wanneer je voor één van deze onderdelen eigenrisicodrager bent, zal voor dit onderdeel een premie weergegeven worden van 0,0%.
Nou willen we niet als een schooljuf overkomen, maar het is echt belangrijk om de brief goed te (laten) controleren. In veel gevallen gaat het namelijk om behoorlijke bedragen en er worden nog weleens fouten gemaakt. Dat wil je voorkomen toch? Controleer daarom ten eerste de sectorpremie die je toebedeeld wordt en het gemiddelde premieloon voor je organisatie.
Vervolgens vraag je de gevalslijst met uitkeringen/specificaties van de arbeidsongeschiktheidslasten voor de gedifferentieerde premies op. Bij de berekening van de premie van 2019 wordt namelijk gekeken naar de schade van 2015 (t-2). In de praktijk kan het gebeuren dat het UWV teveel schade heeft doorbelast. Check. Check. Dubbelcheck dus.
Geen idee hoe je hiermee om moet gaan? Wij helpen je graag!