Binnen het MKB heeft leren & ontwikkelen niet altijd de aandacht die het zou mogen krijgen. Dit heeft in veel gevallen te maken met gebrek aan financiële middelen en/of kennis. En dat is zonde! Want door je medewerkers verder te ontwikkelen, vergroot je het kennisniveau van je bedrijf. En daarmee ook de houdbaarheid. Dat hebben ze bij de overheid ook ingezien, want het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start met ingang van deze maand met SLIM. Een subsidieregeling voor het leren en ontwikkelen in het MKB.

Wat is SLIM?
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Hoe werkt het?
Binnen SLIM zijn vier activiteiten opgenomen, waarvoor je subsidie aan kunt vragen:

 1. Doorlichting van de onderneming
  Je kunt subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.
 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  Je kunt subsidie aanvragen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je bedrijf. Hierbij wordt bekeken welke wensen, ambities en mogelijkheden je medewerkers hebben. Hoe deze zich verhouden tot de arbeidsmarkt en hoe kun je hier als leidinggevende op in kan spelen.
 3. Methodes die medewerkers stimuleren om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te vergroten tijdens het werk
  Je kunt subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van methodes om leren & ontwikkelen mogelijk te maken tijdens werk. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken. Je kunt denken aan de volgende activiteiten:
 • Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (hulp vragen bij de inrichting)
 • Leerrijke werkomgeving (e-learing, kennisportaal, bedrijfsambassadeur etc)
 • Bedrijfsschool (zelf opleiden en leren & werken combineren)
 1. Aanbieden van een praktijkleerplaats in de 3e leerweg
  De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan  dan een manier zijn om hierin te voorzien.

Zoals je leest is de SLIM-subsidie voor meerdere doeleinden in te zetten, zolang het maar met leren en ontwikkelen te maken heeft. Deze subsidie is alleen aan te vragen óf als samenwerking met een ander bedrijf. Wat de voorwaarden zijn en hoe je het aanvraagt lees je op de visual hieronder!