PER APRIL 2020 IS DE COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING VAN KRACHT
Werkgevers kunnen per april 2020 een compensatie aanvragen voor de door hun uitbetaalde transitievergoeding wanneer er sprake is van langdurig verzuim. En dat is goed nieuws! De regeling is in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen. Want wie denkt dat ziekte alleen voor de medewerker een strop is, weet wellicht niet welke verplichtingen een werkgever heeft.

FINANCIËLE MEEVALLER
Allereerst moet het loon gedurende 104 weken worden doorbetaald én moet er verplicht worden geïnvesteerd in een re-integratie traject. Alsof dat financieel nog niet voldoende druk geeft, moet er aan het eind van de rit ook nog een transitievergoeding betaald worden. De kosten kunnen voor werkgevers met zieke medewerkers dus behoorlijk oplopen. Een kleine compensatie op dit vlak zorgt er dan ook voor dat veel werkgevers opgelucht adem kunnen halen. En er is meer goed nieuws: de compensatie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het geldt voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald na het beëindigen van een contract bij langdurig verzuim (2 jaar ziekte).

BEËINDIGING CONTRACT
Hoe het contract is beëindigd heeft geen invloed op de compensatie voor de transitievergoeding. Dit mag een opzegging, ontbinding of beëindigingsovereenkomst zijn. Waar moet je op letten? Verzamel en bewaar alvast de documenten die je straks nodig hebt bij het aanvragen.

  • Datum ziekmelding
  • Naam bedrijfsarts
  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding.