VANAF 1 NOVEMBER GAAT ALLES VIA E-HERKENNING

Het grootste werkorgaan van Nederland (UWV), werd afgelopen jaar op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Want, waar alle bedrijven moesten voldoen aan de nieuwe Privacy Wetgeving, was het bij het UWV business as usual. Hun verzuimdossier en toegangsbeveiliging handelde in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In praktijk betekende dat: inloggen met alleen een wachtwoord en verplichting van registratie van informatie door werkgever. Klein detail is dat de werkgever deze informatie helemaal niet mag hebben. Oeps!

BEOORDELING DOOR MEDEWERKERS
Een ander punt van aandacht was volgens het AP dat gevoelige persoonsgegevens werden verwerkt en beoordeeld door medewerkers die hier niet bevoegd voor waren. Een ziekmelding en uitkering werden bijvoorbeeld beoordeeld door medewerkers verzuimbeheersing, terwijl het beoordelen van de gezondheid enkel onder de verantwoordelijkheid van een arts valt. Again; oeps!

VERWERKING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR ARTS
Het UWV heeft verbetering beloofd en is een traject gestart om bovenstaande zaken op te lossen. Onderdeel van de oplossing is dat de medewerkers verzuimbeheersing onder supervisie van een verzekeringsarts gaan werken. Hierdoor is niet langer de medewerker, maar juist de arts verantwoordelijk voor de verwerking van gezondheidsgegevens.

EHERKENNING WORDT DE STANDAARD
De andere verbetering heeft betrekking op de toegangsbeveiliging. Om dat probleem te tackelen gaat het UWV per 1 november gebruik maken van eHerkenning. Vanaf dat moment kunnen werkgevers inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een digitale inlog die het werkgevers mogelijk maakt om veilig in te loggen bij overheden en bedrijven. Bijkomend voordeel is het onthouden van slechts één wachtwoord en dat er kan worden ingelogd op een manier die bij je past. Een soort DigiD voor bedrijven dus. Voor een soepele overgang zal het UWV een transitieperiode van een jaar hanteren. Bedrijven hebben dus nog even tijd om hun eHerkenning aan te vragen.