Voordat je medewerker twee jaar ziek is, moet er een WIA-beoordeling aangevraagd worden. Daarmee wordt de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door het UWV bepaald. Wanneer je als werkgever in afwachting bent van het moment dat de WIA wordt toegekend, kan dat veel vragen oproepen. Ben je bijvoorbeeld verplicht het salaris langer door te betalen? Mag het contract al worden ontbonden? Maar ook: wat kan ik doen? Wij geven je drie tips tijdens het wachten.

  • Houd de correspondentie van het UWV in de gaten.
    Momenteel loopt het UWV nogal achter met beoordelen vanwege capaciteitsproblemen. Het kan dus best voorkomen dat de WIA-aanvraag vertraging oploopt of wordt uitgesteld. UWV moet zowel de medewerker als jou als werkgever altijd hiervan op de hoogte stellen. Wanneer dit het geval is, kun je het UWV niet in gebreke stellen.

 

  • Vraag alvast een voorschot aan
    Als werkgever ben jij na 104 weken ziekte niet meer verantwoordelijk voor het doorbetalen van het salaris van je medewerker. Natuurlijk wil je je medewerker ook niet ineens zonder inkomen laten zitten. Als de situatie zich voortdoet dat er nog geen beslissing is genomen over de aanvraag, is het voor je medewerker mogelijk om een voorschot aan te vragen bij het UWV.

 

  • Stel een vaststellingsovereenkomst op
    Een opzegverbod wegens ziekte? Deze komt te vervallen na 104 weken. Het dienstverband mag worden beëindigd als het UWV geen loonsanctie heeft opgelegd voor vanwege onvoldoende re-integratie inspanningen. Opzeggen kan bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Wil je een ontslagvergunning aanvragen? Dan is het beter om de WIA-beoordeling af te wachten, zónder beoordeling is dit best lastig. Zorg hierbij in elk geval voor een beoordeling van de bedrijfsarts.

 

Van de WIA-aanvraag is bekend dat het een lange doorlooptijd heeft. Reken op minimaal veertien weken en in veel gevallen meer. Je doet er als werkgever daarom goed aan om bij situaties waar de kans op herstel minimaal is, tijdig aan te sturen op een WIA-aanvraag. De medewerker moet dit zelf doen, maar als werkgever kun je hierin wel ondersteunen. Het is namelijk een lastige aanvraag, waar veel documentatie bij gevraagd wordt. Indienen mag vanaf 88 weken ziekte en moet uiterlijk in week 93 bij het UWV binnen zijn.

Meer weten over de WIA-aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.