In de week van 26 oktober was het ‘de week van de 1000 voorbeelden’. Tijdens deze week werden er verschillende online evenementen georganiseerd rondom de banenafspraak. Banenafspraak? Ja, je weet wel: de belofte van werkgevers in de marktsector om samen zorg te dragen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. En wij dragen als arbodienstverlener ook graag ons steentje bij, want ‘meedoen gaat niet vanzelf.’ En juist in corona tijd is baanbehoud en het behouden van werk een belangrijk thema. Wat er aan is gedaan?

Weekoverzicht

Op maandag werd er gesproken met werkgevers die genomineerd zijn voor een Flevopenning. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan inclusieve werkgevers in deze provincie. Dinsdag stond in het teken van de brochure ‘Open de deuren voor inclusie’. Speciaal voor de gelegenheid ontwikkelden het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid, Instituut Gak en ‘Op naar de 100.000 banen’ een cadeau editie van de gids ‘Inclusief werkgeven doe je zo!’ Op woensdag werd de campagne Inclusieve Knokkers gelanceerd. Met Martine Schuijer, directeur Stichting NLOM! en projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’, werd er gesproken over de toekomst van de Banenafspraak. Donderdag kwamen overheidsmanagers digitaal bijeen om met Aart van der Gaag, inspirator van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘25.000 banen’, en Tanja de Haan (SRN) op zoek naar het geheim achter succesvolle plaatsingen. Tenslotte werd op vrijdag het tijdschrift over ‘de week van de 1000 voorbeelden’ gepresenteerd. Uiteraard bomvol met inspirerende voorbeelden en best practices.

Aandacht voor inclusie

De organisatie kijkt terug op een geslaagde week. “De Week van de 1000 Voorbeelden is georganiseerd om inclusie op de arbeidsmarkt in het algemeen – en de Banenafspraak in het bijzonder – onder de aandacht te houden. Dat is gelukt, in ieder geval tijdens deze actieweek. Overal in het land werden inclusieve werkgevers en hun werknemers in het zonnetje gezet. Er zijn talloze bijeenkomsten en evenementen georganiseerd rond de match tussen inclusieve werkgevers en kandidaten en het thema ‘baanbehoud’.”