WGA Control is een grote speler op de markt wat betreft WGA controle. Nu de WGA-flex vanaf 2017 vrijgegeven wordt is WGA weer een actueel onderwerp. WGA control vertelt meer over de ontwikkelingen binnen de WGA-markt:

Publiek of privaat?

“Vanuit WGA control krijgen we op dit moment veel vragen van werkgevers over wat te doen nu per 01-01-2017 WGA flex wordt toegevoegd aan WGA vast. De vragen worden met name gesteld nadat werkgevers door diverse partijen in de markt benaderd zijn. Partijen die een nadrukkelijk financieel belang hebben bij de verkoop van een verzekeringsproduct.

Van belang in ieder geval is, je als werkgever te realiseren, dat een keuze, een keuze voor de lange termijn is. Het gaat om een termijn van minimaal 3 jaar. Heen en weer `hoppen tussen privaat en publiek` kan niet meer. Omdat het een (middel-) lange termijn-keuze is, bepaalt dit ons inziens ook de manier waarop je als werkgever met het thema publiek-privaat om dient te gaan. Het verdient de aandacht van een strategische keuze.

En dat betekent: goed onderzoek en een gedegen analyse; in de eerste fase vrij van belangen die invloed hebben op de keuze-richting publiek-privaat.

En vooral ook: geen haast.

Qua tijdsdruk is er alleen pseudo-urgentie voor de werkgever, die nu al eigenrisicodrager voor de WGA is. Deze moet namelijk beslissen of hij per 01-01-2017 ook eigenrisicodrager wil worden voor de WGA flex. Maar ook voor die werkgevers is `haast` een slechte raadgever. Een onnodig snel, verkeerd besluit kan veel geld kosten en houdt je voor vele jaren in het verkozen domein.

Zelf willen wij als WGA control, gespecialiseerd in duurzame lastenverlaging WGA, geen rol spelen in dit keuzeproces (zie: www.wgacontrol.nl voor wat we wel doen). Wij verwijzen onze klanten voor vragen over het thema publiek-privaat op dit moment naar een onafhankelijke partij. Zij hebben de kennis en expertise in huis om de werkgever een beslisdocument aan te reiken t.b.v. de juiste besluitvorming.”