Onlangs zijn de rekenpremies van het UWV voor de WGA en de Ziektewet weer bekend gemaakt. De werkgeverspremies bij het UWV stijgen voor de WGA licht, de premies voor de Ziektewet zijn vrijwel ongewijzigd. Dit zijn kleine wijzigingen. De grote wijziging in de markt is dat per 1 januari de WGA vast en flex samen gaan. Medewerkers in de WGA flex zijn medewerkers die vanuit de Ziektewet zijn ingestroomd in de WGA, niet vanuit een dienstverband.

De flex-medewerkers vallen vanaf 2017 ook onder het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Het gaat dan om de medewerkers die ziek zijn geworden na 1 januari 2017.

Dat de premie van de WGA bij het UWV slechts licht gestegen is was al zichtbaar in 2016. Dit komt door de grote groep werkgevers die vanuit het private stelsel (verzekerd) weer zijn teruggekeerd naar het UWV.

Bent u nu geen eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet en wilt u mogelijk eigenrisicodrager worden per 1 januari 2017? Voor 1 oktober 2016 moest u bij het UWV aangegeven hebben of u over wilt stappen per 1 januari 2017. De volgende optie is voor 1 april 2017 zodat u per 1 juli 2017 eigenrisicodrager kunt worden.

Bent u eigenrisicodrager en wilt u mogelijk terug naar het UWV? U heeft nog de tijd tot aan 1 januari om alles uit te zoeken.

Ga vooral zorgvuldig te werk in deze tijd! Let namelijk goed op de voorwaarden die verzekeraars stellen. De verzekeraars stellen veel nieuwe eisen in de voorwaarden nu per 1 januari 2017 de WGA flex en vast samengevoegd worden. Eén van de gehoorde voorwaarden van verzekeraars is dat ze eisen dat werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn dat ook voor de Ziektewet moeten zijn. Een andere gehoorde voorwaarde is het aanmelden van een zieke medewerker bij de WGA-verzekeraar. Hoefde u voorheen pas bij 26 of 42 weken de medewerker aan te melden bij de verzekeraar, mogelijk dat dit al vervroegd wordt naar een aantal dagen.

Bent u eigenrisicodrager en heeft u niet voor 31 december de keuze gemaakt, dan gaat u verplicht terug naar het UWV.

Inmiddels heeft u mogelijk de beschikking van de Werkhervattingskas reeds ontvangen. Controleer deze goed!! In deze beschikking staan de premies voor komend jaar. Het komt  regelmatig voor dat er kosten aan u als werkgever doorbelast worden die niet doorbelast mogen worden waardoor u dus teveel premie betaalt. De verzuimmanagers kijken graag met u mee in de controle van de brief.