Per 1 januari 2017 worden de WGA vast (instroom WGA vanuit dienstverband) en WGA flex (instroom WGA vanuit Ziektewet) samengevoegd. Tot op heden kon u alleen voor WGA-vast eigenrisicodrager worden en betaalde u voor de WGA flex een premie aan het UWV. U kiest per 1 januari voor geheel eigenrisicodragerschap of geheel premie aan het UWV betalen.

De werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA is uitstel verleend voor het overhandigen van de bankgarantie voor blijvend eigenrisicodragerschap. Dit biedt deze werkgevers de ruimte om de overwegingen te maken om eigenrisicodrager te blijven of terug te gaan naar het UWV. Immers, het UWV maakt de hoogte van hun premies al wel in september bekend, maar de beschikking van de werkhervattingskas (kosten per werkgever) ontvangen werkgevers pas in november

Ondertussen zijn de eerste verzekeraars al de markt opgekomen voor hun WGA verzekeringen. De verwachting is dat de premies van het UWV en de verzekeraars dichter bij elkaar gaan komen.

Er zijn een aantal wijzigingen rondom de premiestellingen:

– Van WGA ERD naar UWV:
Werkgevers die terugkeren naar het UWV voor 1 januari 2017 betalen een gedifferentieerde premie op basis van de huidige premiesystematiek (dus in veel gevallen de minimumpremie). Vanaf 1 januari 2017 betalen ze de nieuwe gedifferentieerde premie op basis van hun eigen historische schadelast.

– Van UWV naar WGA ERD in 2016:
Werkgevers die Eigenrisicodrager worden in 2016 zullen tot 1 januari 2017 zelf de WGA lasten moeten betalen en vanaf 1 januari 2017 komen deze voor rekening van het UWV.

– Van UWV naar WGA ERD vanaf 2017:
Werkgevers die Eigenrisiodrager worden in 2017 laten hun staartlasten achter bij het UWV. Er wordt bij de nieuwe verzekeraar geen opslag betaald voor eerdere schade.

VSD volgt de ontwikkelingen op de voet. Benieuwd hoe u als organisatie de eerste stap kan zetten om uw afwegingen in kaar te brengen? Neem contact op met één van de verzuimmanagers.