Goed nieuws voor kleine werkgevers: het kabinet wil deze groep financieel tegemoet komen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Aangezien het onder de wet Financiering Sociale Verzekeringen valt, is de bedoeling om de financiële tegemoetkoming te gebruiken voor een goede verzekering. Als voorbeeld geven zij de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee zij dus ook ontzorgd kunnen worden.