Je medewerker kijkt er al weken reikhalzend naar uit. Is er écht aan toe. Vakantie! Drie dagen na aankomst op de plaats van bestemming wordt hij ziek. Niet een buikgriepje of als gevolg van de nieuwe eetcultuur. Nee, een hardnekkige griep die de rest van de vakantie aan blijft houden. Is er dan sprake van een gevalletje: ‘better luck next time’? Daar kunnen we duidelijk in zijn: nee! Ziek en vakantie zijn twee totaal verschillende zaken en moeten ook als zodanig behandeld worden. Dan is het, met alle vakanties in het vooruitzicht, wel handig als je medewerkers weten wat ze moeten doen.

Leg alles vast!
Maak een verzuimprotocol waarin je de definitie van verzuim en ziekte tijdens vakantie vastlegt. En alle wettelijke regels en afspraken binnen jouw organisatie omtrent ziekte en vakantie. Zo is het handig om te vermelden binnen welke termijn een ziekmelding moet worden gedaan en bij wie. Wat het verschil is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en welke gevolgen deze hebben voor een ziekmelding op vakantie. Daarnaast beschrijf je ook duidelijk wat ze moeten doen wanneer ze zich weer beter voelen.

Voorkom teleurstelling en misbruik
Last but not least breng je dit protocol extra onder de aandacht rondom vakantieperiodes als zomer en kerst. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt. Hiermee voorkom je niet alleen teleurstelling (“ik wist het niet”), maar ook misbruik (al weer beter, maar ‘ziek’ blijven, is wel lekker voor de vakantiedagen).

Ziekmelden
Goed, je medewerker is dus ziek geworden op vakantie. Wat te doen? Ziek melden! Net als bij een reguliere ziekmelding moet een medewerker in geval van ziekte op vakantie dit ook melden. Dat mag ook in het geval van twee of drie dagen ziek, maar dat zal niet veel voorkomen. Wie echter langdurig ziek is, hoeft geen vakantiedagen in te leveren voor deze periode.

Verzuimcontroles
Daar staat tegenover dat de medewerker wel mee moet werken aan verzuimcontroles. En dat is best lastig wanneer ze in het buitenland op vakantie zijn. Om die reden is het ook belangrijk dat de medewerker de ziekmelding zo vroeg mogelijk doorgeeft. De bedrijfsarts of arbodienst kan dan contact opnemen met een arts in het buitenland om de melding te beoordelen. Eenmaal terug in Nederland zal de medewerker alsnog langs de bedrijfsarts moeten, tenzij er een beoordeling van de buitenlandse arts kan worden overhandigd.

Weer beter
Is er nog tijdens de vakantie sprake van herstel? Fijn! Dan kan je medewerker weer beter worden gemeld. Door regelmatig contact te onderhouden, kan je beter inschatten hoe de situatie is. Om de ziekte te kunnen beoordelen, mag je dezelfde criteria hanteren als bij een thuissituatie. Zou je medewerker weer in staat zijn om aan het werk te gaan? Dan kan de betermelding worden gedaan. Is de ziekte nog niet helemaal over, maar zou je medewerker in staat zijn om bijvoorbeeld de ochtenden te werken? Dan kun je in overleg, medewerker 50% loonwaarde toekennen. Zo kan de medewerker wel van de vakantie genieten, maar blijft het vakantietegoed gedeeltelijk staan.