Er gaat wat veranderen binnen Verzuim Xpert. Waar we eerder voor elke uitnodiging en terugkoppeling een bericht stuurden naar zowel medewerker als werkgever, doen we dat vanaf nu niet meer. De medewerker krijgt het bericht en werkgever en alle overige betrokkenen krijgen een taak ter signalering. Waarom we dit zo gaan inregelen?

  • Er wordt in praktijk vaak gereageerd op berichten met persoonlijke informatie. Dit kan worden gelezen door iedereen die toegang heeft tot het bericht, maar dat is niet altijd duidelijk.
  • Er zijn vaak meerdere klant-gebruikers die graag op de hoogte worden gesteld van een afspraak. Bij sommige klanten wijzigt dit echter nogal eens. Doordat klant-gebruikers geautoriseerd worden voor specifieke afdelingen en dus dossiers, krijgen zij alleen een taak bij het uitnodigen/terugkoppelen in dossiers waar zij toegang toe hebben. We kunnen dan niet zo snel meer ‘scheef’ zitten.
  • Het is overzichtelijker voor de verzuimassistenten die de berichten versturen. Doordat zij niet meer hoeven te zoeken wie er meegenomen moet worden in berichten, kunnen ze daarin ook geen fouten maken.