Joris Nolens is onze Functionaris Gegevensbescherming. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik hem even voor te stellen. Nolens Consultancy ondersteunt organisaties bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging en adviseert op het gebied van privacy. Daarnaast kunnen organisaties bij hem terecht voor vragen op het gebied van informatiemanagement.

“Vanuit mijn gedeelde functie als manager ICT en Security Officer, merkte ik dat mijn kracht ligt bij het initiëren van veranderingen en deze borgen binnen een organisatie. Privacy en informatiebeveiliging hebben raakvlakken met IT, maar gaan vooral over bewustzijn en aanpassing van menselijk gedrag. Mijn streven is organisaties op weg te helpen en de juiste kennis te geven om dit zelf uit te kunnen voeren. Kennisoverdracht is de belangrijkste eerste stap en door het stellen van de juiste vragen kan ik dat realiseren.”

Dat is ook de manier hoe we begonnen zijn bij VSD. Alle processen zijn doorgenomen, waarbij nauwkeurig is bekeken welke informatie er tijdens elke stap wordt verwerkt. Door op deze manier te werken, wordt er voorkomen dat er iets over het hoofd gezien wordt. “Uiteindelijk bleek dat VSD al heel veel ingeregeld had en dat het alleen meer gestructureerd en vastgelegd moest worden. Omgaan met privacygevoelige gegevens is iets dat aandacht moet blijven krijgen.” Om deze reden vervult Joris de rol van Functionaris Gegevensbescherming bij ons. Een Functionaris Gegevensbescherming moet met een onafhankelijke blik naar privacyvraagstukken kunnen kijken en daar een onderbouwd standpunt over in kunnen nemen. Op basis van deze input kunnen we weloverwogen keuzes maken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Bij VSD zal Joris daarom periodiek de volgende taken uitvoeren:

  • Impact bepalen van eventuele organisatie- of procesveranderingen die van invloed kunnen zijn op het verwerken van persoonsgegevens;
  • Doorlopen van het verwerkingsregister. Zijn maatregelen nog effectief of kunnen deze verbeterd worden;
  • Directie informeren, adviseren en aanbevelingen doen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Tips van Joris!

  • Privacy bewustzijn creëer je niet in 1 dag. Heb geduld en probeer de thema’s zoveel mogelijk te herhalen, zodat het handelen onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken.
  • Zorg dat je zo min mogelijk informatie verplaatst en kopieert. Hoe vaker documenten op verschillende plekken zijn opgeslagen hoe groter het risico op een datalek.
  • Laat harde schijven op laptops beveiligen (encryptie). Wordt er een laptop gestolen en er staat onverhoopt toch privacy gevoelige informatie op dan is deze niet te lezen.

Wie meer wil weten over ‘hoe om te gaan met privacy’ kan vanzelfsprekend contact opnemen met Joris.