WERKNEMERS VINDEN OPGAAF VAN KLACHTEN BIJ VERZUIM HEEL NORMAAL, ONZE OVERHEID NIET.
Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een onderzoek wat werd uitgevoerd door een grote speler op het gebied van sociale zekerheid: Robidus. Zij voerden, naar aanleiding van de eerder dit jaar ingevoerde privacywetgeving, een onderzoek onder ruim 1100 werknemers uit. De uitkomst was verrassend: De helft van de Nederlanders vindt dat een medewerker verplicht is om aan te geven wat de klachten zijn wanneer hij of zij zich ziekmeldt. Een uitkomst die wij wel begrijpen, want openheid van zaken leidt veelal tot begrip en kan de situatie aanzienlijk versnellen. Waarom dan tóch verrassend? Omdat de nieuwe wetgeving de werkgever verbiedt om te vragen naar de klachten.

“Bijna 80% van de werkende Nederlanders vindt dat de werkgever bij ziekmelding mag vragen naar zijn of haar klachten, terwijl de wet de werkgever verbiedt om te vragen naar de klachten van de werknemer.”

PRIVACY
Wij maken het dagelijks mee. Medewerkers die openhartig zijn over de aard van hun verzuim. Zelfs bij conflicten. Werkgevers mogen officieel alleen vragen naar de mogelijke verzuimduur en of het verzuim is veroorzaakt door een ongeval. Natuurlijk helpen we door inzet van de bedrijfsarts en de POB’er om meer duidelijkheid te verkrijgen in de situatie. Maar de hele gang van zaken maakt het wel een beetje lastig, aangezien diezelfde werkgever wel geacht wordt de zieke medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen in de hele re-integratie. Zijn we weer eens doorgeslagen in onze drang altijd ‘het braafste jongetje uit de klas’ te willen zijn? Heeft de overheid zich vastgebeten in het beschermen van informatie wat overduidelijk niet zo gewaardeerd wordt als wel werd gedacht. Of moeten we zeggen gehoopt. Hoe dan ook. De uitkomst van het onderzoek liegt er niet om. Medewerkers geven aan het een vreemde regeling vinden; bijna 80% van de werkende Nederlanders geeft aan het geen probleem te vinden om antwoord te geven op de vraag wat de klachten zijn.

VERTROUWEN
Wanneer er sprake is van wederzijds begrip en een goede vertrouwensband met de medewerker, kan er veel besproken worden. De laatste tijd ben ik me ervan bewust dat we het vaak hebben over ‘een goed gesprek’, maar dat is wat ons betreft ook altijd het uitgangspunt. Wanneer je een gezonde werkrelatie hebt, waaruit het vertrouwen spreekt dat alles bespreekbaar is, dan kun je jezelf gelukkig prijzen. Beschaam deze relatie niet door vast te leggen wat er aan de hand is of het door te geven aan de bedrijfsarts. Gebruik het enkel om de re-integratie te bevorderen. Bedenk altijd: als je medewerker het wil vertellen, moet het door de medewerker zelf aangegeven worden.

SPOEDIG HERSTEL
Door de jaren heen heb ik verschillende verhalen gehoord. Van tranentrekkers tot slechte smoezen. Sommige blijven je bij en koester je. Zoals het verhaal van een werknemer die zich ziek melde. Na een goed gesprek met de man gaf hij schoorvoetend toe dat hij veel last had van stress. Zijn vrouw was onlangs ontslagen en ze hadden financiële problemen. Hij sliep slecht, had last van hoofpijn en kon zich niet meer concentreren. Niet zo gek natuurlijk. De werkgever heeft als reactie hierop een budgetcoach ingehuurd om met het gezin om tafel te gaan. Samen zouden ze de financiën op orde krijgen en inzichtelijk maken hoe het nu verder moest. De medewerker kon opgelucht ademhalen en kreeg zijn zelfvertrouwen terug. Dit kwam het herstel en de werkverhouding zeer ten goede: het verzuim was hiermee binnen twee dagen opgelost.

“Maar liefst 27,5% vindt het zelfs onlogisch dat een medewerker recht heeft op loondoorbetaling wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk tijdens een risicovolle hobby.”

SAMEN BETER WORDEN
Bewustwording van de medewerker is in veel gevallen belangrijk. Ze hoeven niet te vertellen wat er aan de hand is, maar het kan enorm opluchten. Ook zijn zij zich er van bewust dat de werkgever het loon doorbetaald en vinden het veelal niet meer dan logisch om daar ‘wat informatie voor terug’ te geven. Niet verplicht, maar het maakt de aanpak van verzuim voor beide partijen wel een stuk eenvoudiger.