WAAROM TAAKDELEGATIE IN DEZE TIJDEN EEN TOP IDEE IS
Wie zich ziek meldt kan in sommige gevallen al snel, maar in ieder geval voor 6 weken een uitnodiging voor de bedrijfsarts verwachten. Dit is een kort en verplicht bezoek, met als doel de belastbaarheid te beoordelen en een prognose af te kunnen geven aan de werkgever. Het idee hierachter is dat zowel werkgever als werknemer handvatten aangereikt krijgen om het arbeidsproces op gang te houden. Het probleem waar wij, en vele anderen, de laatste tijd tegenaan lopen is dat er te weinig bedrijfsartsen zijn voor het aantal aanvragen. Het gevolg laat zich raden; de beschikbare bedrijfsartsen zijn heel erg druk. Dit zorgt voor een oplopende wachttijd, wat in veel gevallen afbreuk doet aan de re-integratie. En uiteindelijk wil niemand onnodig lang thuiszitten. Toch?

WAT GAAT ER VERANDEREN?
Goed nieuws; er is licht aan het eind van de tunnel. We hebben een manier gevonden om de wachttijden te verkorten; de POB’er. Marjolein Chorus, een van onze verzuimmanagers, neemt de rol van Praktijkondersteuner Bedrijfsarts op zich. Zij maakt in haar rol als verzuimmanager veel mee en is hierdoor goed in staat de situatie te beoordelen. Aangezien zij geen arts is, mag ze niet medisch oordelen. Met haar kan echter wel alles besproken worden wat van invloed is op de ziekte: klachten, behandelingen, mogelijkheden & beperkingen en privé situaties. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om terug te keren naar eigen werk, aangepast werk of een andere functie.

Vervolgens geeft zij alle noodzakelijke informatie door aan de bedrijfsarts, zodat die de situatie medisch kan beoordelen, akkoord kan geven of aanpassingen kan doen op het voorgestelde POB-verslag. Uiteraard wordt er discreet omgegaan met de informatie die besproken is. Zo ontvangt de werkgever bijvoorbeeld nooit medische informatie die uit dit gesprek naar voren komt. Dat is informatie die alleen gedeeld wordt tussen werknemer, de POB’er en de bedrijfsarts. Wat de werkgever en werknemer wel ontvangen is het verslag van de bedrijfsarts met daarin het advies. Indien de werknemer op een zeker moment zelf contact wil met de bedrijfsarts, is dat mogelijk. De bedrijfsarts is en blijft namelijk verantwoordelijk voor het medische gedeelte.

CENTRALE AANSPREEKPUNT
Is een medewerker langdurig ziek, dan neemt de POB’er mogelijk weer contact op. Tijdens die contactmomenten wordt het verloop van het herstel en eventuele vervolgstappen besproken. Alle informatie wordt uiteindelijk teruggekoppeld aan de bedrijfsarts, die de medische begeleiding verzorgt en advies geeft over de randvoorwaarden waar de re-integratie aan moet voldoen. Als eindverantwoordelijke heeft hij of zij een centrale rol in de verzuimbegeleiding. Ook het opvragen van eventuele medische informatie bij andere behandelaar(s), het geven van adviezen voor je gezondheid en/of doorverwijzen voor een behandeling of begeleiding gebeurt door de bedrijfsarts. Kortom; de bedrijfsarts blijft een belangrijke rol houden, maar door de komst van de POB’er is er in vroeg stadium contact mogelijk, kan er snel geschakeld worden, is er meer persoonlijk contact, eerder duidelijkheid en een snellere herstart van de werkzaamheden mogelijk. Kortom; jij blij & wij blij. Deze samenwerking zien wij daarom met vertrouwen tegemoet.