Alweer 8 jaar geleden begon ik mijn eigen bedrijf. In het begin, dat moet ik toegeven, waren we een verzuimbureau zoals er misschien wel meer zijn. Gaandeweg ontwikkelden we echter een specifieke aanpak voor onze klanten. Dé manier om verzuim te voorkomen en op te lossen. Het klinkt misschien gek, maar met deze manier van werken worden wij zelf steeds minder belangrijk. Dat komt omdat met het verstrijken van de tijd de opdrachtgever steeds meer grip krijgt op verzuim.

Hoe we dat in drie fasen doen? Ik leg het graag kort aan je uit:

Optimaliseren: Bij de start van een samenwerking verzetten we vaak direct veel werk. We gaan aan de slag met dossiers die urgent zijn. Bekijken of werkprocessen efficiënter en dus goedkoper kunnen. We leren elkaar goed kennen. We maken een scan van de huidige situatie en van ieders rollen. Ook stellen we een concreet plan van aanpak op.

Leren: Ondertussen coachen we leidinggevenden op het sturen van gedrag en op het denken in mogelijkheden. Dit doen we onder andere door trainingen en het samen voeren van gesprekken met medewerkers. Lastige situaties oplossen zie ik als een kans voor de organisatie om te leren. Om geleidelijk aan beter te worden. Verzuim en het voorkomen van verzuim kan het beste direct en dichtbij worden aangepakt. Juist daarom dragen we onze kennis over. Denk aan praktische tips hoe je een dossier opbouwt, vaardigheden om een goed gesprek te voeren of het signaleren van mogelijk uitval.

Faciliteren: Is ons opdrachtgever zelf uitgerust met de belangrijkste vaardigheden en zijn ook de werkprocessen goed op orde dan blijven we beschikbaar. Denk aan de verzuimmanager als vraagbaak, onze bedrijfsartsen en providerboog. Ook springen we soms in als het druk is. Kort of gedurende langere tijd als interimmer. Met onze verzuimapplicatie heeft de opdrachtgever goed zicht op alle acties uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Zoals we als team de afgelopen jaren zelf de stap van goed naar beter hebben gemaakt, zo doen we dat graag ook voor jouw bedrijf als het om het oplossen en voorkomen van verzuim gaat. Wil je hierover meer weten? Bezoek dan onze website die overigens helemaal vernieuwd is. Of bel ons. We staan graag voor je klaar.

Audrey Rouweler,
Eigenaar en verzuimmanager VerzuimService Desk