Technische aanpassingen voldoen volledig aan de richtlijnen die Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

We schreven er al eerder over; wat de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens betekenen voor het verwerken van medewerker gegevens  in verzuimapplicaties. Deze richtlijnen gelden al sinds 2016, maar zullen pas per 1 januari 2018 worden gehandhaafd door de AP. Sinds ons laatste bericht hebben we niet stilgezeten. Op de achtergrond zijn wij samen met de leverancier van VerzuimXpert bezig geweest met de technische oplossingen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Vooral de punten ‘vastleggen van NAW-gegeven en BSN’ hebben onze aandacht gehad.

VOORUIT KIJKEN
We kunnen melden dat we de technische oplossingen onlangs hebben afgerond en deze op korte termijn worden geïmplementeerd. Een mooie mijlpaal. Wanneer dit voor jou van toepassing is, ontvang je binnenkort meer informatie. Je krijgt dan uitleg over de nieuwe technische aanpassingen en hoe deze er in de toekomst voor zorgen dat wij beiden, jullie als eigenaar en wij als bewerker van gegevens, voldoen aan de gestelde Privacy richtlijnen. Daarnaast hebben wij nu toegang tot veel persoonsgegevens die straks niet standaard zichtbaar meer mogen zijn voor VSD. In de vervolg communicatie zal ook beschreven worden welke stappen er gezet moeten worden zodat de huidige database van VSD opgeschoond wordt conform de nieuwe richtlijnen.

ALLE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ
Wat gaat er ook al weer veranderen rondom het vastleggen van NAW-gegevens en BSN?

  • VSD mag alleen NAW en BSN-gegevens van medewerkers van klanten verzamelen indien de specifieke medewerker een zorgvraag heeft of heeft gehad (dit geldt voor ziekte, zwangerschap en bijvoorbeeld preventieve/arbeidsomstandigheden spreekuren van de bedrijfsarts). Dit wordt ook wel ‘negatieve registratie’ genoemd;
  • Voor BSN geldt aanvullend dat de AP er de voorkeur aan geeft dat het BSN vastgelegd wordt op het moment dat een medewerker voor het eerst de bedrijfsarts bezoekt (al dan niet preventief). Het BSN mag echter ook vastgelegd worden in het kader van re-integratie. VSD laat deze keuze bij jou als werkgever, het BSN is niet verplicht om in te vullen;
  • Als werkgever is het niet toegestaan om alle werknemersgegevens inclusief NAW-gegevens en BSN aan te leveren aan VSD met als doel het verzamelen van gegevens. Wel mogen alle gegevens in VerzuimXpert blijven staan, omdat VSD hier straks beperkt toegang toe heeft.