ARBODIENST AMERSFOORT

KENNISMAKEN

Is jouw organisatie gevestigd in de regio Amersfoort? Dan stellen wij ons graag aan je voor! Wij zijn VerzuimService Desk (VSD) een kleinschalige arbodienst. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Deventer en met onze experts zoals bedrijfs-/ Arboartsen door vrijwel het gehele land helpen wij organisaties met het oplossen en voorkomen van verzuim én het creëren van een veilige en gezonde werkplek. Dus ben je in Amersfoort op zoek naar een dienstverlenend bedrijf op het gebied van arbo en verzuim? Dan zit je bij ons goed!

ARBODIENST IN AMERSFOORT NODIG?

Wij werken onder het motto: ‘samen beter worden’. Dit motto is terug te zien in onze dienstverlening bij het ondersteunen en trainen van organisaties om verzuim terug te dringen en te voorkomen. Met de gedachte ‘werken is gezond’ zorgen wij ervoor dat leidinggevenden dit in het vervolg zelf op kunnen pakken. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere prestatie begint met het besluit om er zelf voor te willen gaan. We gaan hierbij uit van eigen kracht, wil en verantwoordelijkheid van mensen. 

Soms moeten mensen eerst op sleeptouw worden genomen, om het vervolgens zelf te kunnen. VSD ondersteunt daarom zowel leidinggevenden als medewerkers bij de bewustwording van een gedragsverandering. Het doel hiervan is om gezond gedrag te implementeren in de dagelijkse praktijk. Het gros van onze klanten voert verzuimbegeleiding en re-integratie zelf uit. Zij zijn in staat om dit te doen, omdat wij als arbodienst in Amersfoort altijd een vangnet zijn waar zij op terug kunnen vallen. 

Denk je dat je niet genoeg capaciteit of kennis heebt om dit zelfstandig op te kunnen pakken? Dat is ook helemaal niet nodig. Onze dienstverlening is namelijk maatwerk. Dit betekent dat we onze dienstverlening aanpassen aan jouw kennis en kunde. Het is wel ons doel om onszelf uiteindelijk onmisbaar te maken. Bij VSD houden wij van persoonlijk contact en praktische oplossingen. Daarnaast is onze dienstverlening organisch van aard en altijd op maat ingericht. Wij vinden processen en protocollen belangrijk, maar vinden ook dat dit de organisatie niet moet verlammen. 

 

ONZE SPECIALIST IN AMERSFOORT

AUDREY ROUWELER

EEN ARBODIENST VAN FORMAAT IN AMERSFOORT

De sfeer binnen onze organisatie is informeel, gedreven, persoonlijk, nuchter en een klein beetje eigenwijs. We hebben zeker ambities om nog groter te worden, maar VSD gaat liever voor kwaliteit boven kwantiteit. Binnen VSD heeft men aandacht voor zichzelf, je collega’s en je klanten. Dit is voor ons erg belangrijk en we vinden dat dit zo moet blijven.

Hierom richten wij ons vooral op organisaties tot 500 medewerkers binnen de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. In de westelijke richting zijn wij actief in Amsterdam en Rotterdam. Wij werken momenteel samen met onder andere: Dierenpark Amersfoort, Postillion Hotels, De Apenheul en Goudappel Groep.

Arbodienst VSD

DE VSD-AANPAK

Onze aanpak is gericht op uw zelfstandigheid. Dit kan voor sommige potentiële klanten wellicht wat vreemd of klantonvriendelijk klinken. Maar als je onze bestaande klanten mag geloven is deze aanpak juist erg praktisch. Onze werkwijze richt zich op het optimaliseren, leren en faciliteren.

Vanaf het eerste moment gaan we direct hard aan het werk. We pakken de dossiers met prioriteit als eerste op en bekijken of jouw werkprocessen wellicht efficiënter en goedkoper kunnen. Hiervoor maken we eerst een scan van jouw huidige organisatie op zowel beleidsmatig-, proces- en dossierniveau. Ook worden bestaande rolverdelingen, werkwijze, verzuimcijfers en risico’s in kaart gebracht. Jouw RI&E wordt hier ook in meegenomen. 

Na de inventarisatiefase wordt het plan van aanpak opgesteld. Dit plan geeft acties voor zowel jou als voor ons weer. Nadat alles in de inventarisatiefase is beschreven, gaan we echt aan de slag. Dit gaat stap voor stap. Hierdoor kan er makkelijker ingespeeld worden op veranderingen, dit vinden wij belangrijker dan het volgen van een strak plan.

In de leerfase willen wij jouw bewustwording en deskundigheid vergroten. Hiervoor worden leidinggevenden in de praktijk getraind op het sturen van gedrag en het denken in mogelijkheden. Het oplossen van lastige situaties kan een uitdaging zijn, maar wij zien dat als een kans om te leren. Door middel van praktische tips en tricks kan je jezelf deze situaties eigen maken. Wij gooien je dus in het diepe, maar helpen je om te leren zwemmen. We zullen ervoor zorgen dat je het straks helemaal zelfstandig kunt oplossen. Wij doen dit volgens het 3-stappen model: voordoen, meedoen en zelf doen.

Als je het eenmaal zelf onder de knie hebt, blijven wij altijd op de achtergrond beschikbaar om je te ondersteunen. Je kan altijd gebruik blijven maken van onze bedrijfsartsen, casemanager taakdelegatie, de expertise van onze verzuimmanagers en onze providerboog. Je hebt ons dus altijd achter de hand!

ARBODIENST IN AMERSFOORT NODIG?

SAMENWERKEN MET VERZUIMSERVICE DESK IN AMERSFOORT?

Zoek je naar een arbodienst in de regio Amersfoort met persoonlijke aandacht voor jou en jouw medewerkers? Een arbodienst die jouw organisatie beter maakt en jouw kennis vergroot en altijd op de achtergrond actief zal zijn? Dan is VSD een goede match! We bekijken graag met jou of onze werkwijze bij jouw organisatie past. Neem gerust contact met ons op!

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

Heb je vragen of wil je een afspraak maken met een adviseur bij jou in Amersfoort?