Arbodienst

Als je een eigen bedrijf hebt, zijn er veel dingen waarvan je op de hoogte moet zijn. En op het moment dat je denkt dat je het belangrijkste wel weet, verandert er weer van alles. Denk maar eens aan de nieuwe Arbowet, de nieuwe beleidsregels van de AP, de WGA en Ziektewet Publiek of Privaat. Sinds 1 juli 2017 is het voor elke werkgever in Nederland verplicht om een contract met een Arbodienst af te sluiten. Maar wat doet een Arbodienst nu eigenlijk?

 

Wat doet een Arbodienst?

Een Arbodienst is een commerciële instantie die zich specialiseert in werk en gezondheid en is niet (zoals veel mensen denken) gerelateerd aan de Nederlandse overheid. Een Arbodienst adviseert en begeleid werkgevers en werknemers bij het nakomen van de wettelijke Arboverplichtingen en kan werkgevers heel wat werkzaamheden uit handen nemen. Denk hierbij aan verzuimbegeleiding, verzuimpreventie, Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

 

Ben ik als werkgever verplicht om een Arbodienst in te schakelen?

Zodra je personeel aanneemt bent je als ondernemer sinds 1 juli 2017 verplicht om een contract met een Arbodienst af te sluiten. De overheid stelt je echter niet verplicht om taken uit te besteden aan de Arbodienst. De meeste werkgevers doen dit natuurlijk wel. Slim, want het nakomen van de wettelijke verplichtingen die door de Arbowet worden beschreven vergen behoorlijk wat tijd en kennis. Het is voor werkgevers daarom veel makkelijker om dit gewoon uit te besteden.

Wat kan VSD voor mij betekenen?

VSD bestaat uit een team van enthousiaste professionals die jou als werkgever kunnen adviseren en begeleiden. Dankzij de verschillende expertises van onze mensen zijn we in staat om je vele werkzaamheden uit handen te nemen en alles in goede banen te leiden. We leveren maatwerk, wat betekent dat jouw onderneming en jouw mensen centraal staan. Zo kun jij je weer richten op je kerntaken. Wel zo prettig!

Ik ben benieuwd hoe VSD mij kan helpen. AFSPRAAK MAKEN

Ja, ik ben benieuwd wat VSD als Arbodienst voor mij kan betekenen!