BEDRIJFSARTS ALMERE

KENNISMAKEN

Aangenaam wij zijn VerzuimService Desk! Wij zijn een kleinschalige arbodienst met het hoofdkantoor gevestigd in Deventer. Met experts door het gehele land helpen wij organisaties met het verminderen van het verzuim en verbeteren van werkvermogen. Ben je op zoek naar een bedrijfsartsof een casemanager in Almere of omstreken? Lees dan vooral even verder!

BEDRIJFSARTS IN ALMERE NODIG?

Wij zijn VerzuimService Desk, wij hebben onder andere bedrijfsartsen en arbo artsen in de omgeving van Almere. Onder het motto ‘samen beter worden’ helpen wij organisaties met het verminderen van verzuim. Wij vinden dat arbeid en gezondheid gezamenlijk opgaan. Dit is ook terug te zien in onze dienstverlening. Bij een verzuimtraject is een medewerker verplicht om langs de bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts dient ook gedurende het gehele traject de verzuimbegeleiding te monitoren. In dit bezoek wordt er naar de toekomst gekeken. Welke stappen zijn er nodig voor herstel? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is de beste weg naar werkhervatting? Een goede bedrijfs-/arbo arts is dus erg van belang. Wij zijn daarom erg kritisch geweest bij het samenstellen van ons artsenteam. 

BEDRIJFSARTS?

Een bedrijfsarts en arbo arts zijn medische specialisten op het gebied van gezondheid en arbeid. Een bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het begeleiden en beoordelen van een medewerker gedurende een verzuimtraject. Daarnaast dient een bedrijfsarts de werkgever te adviseren over het algemene verzuimbeleid. Dit is voor onze bedrijfsarts niet anders. Met oog op onze dienstverlening vinden we het belangrijk dat onze bedrijfsartsen met jou meedenken. Geen spreekuur, een bezoeksverslag en zoek het daarna zelf maar uit. Daarom maken we gebruik van zowel een bedrijfsarts als een casemanager taakdelegatie. Een zeer sterke combinatie van experts! 

ONZE SPECIALIST

AUDREY ROUWELER

CASEMANAGER TAAKDELEGATIE?

Het is voor jou als werkgever belangrijk om eerst de belastbaarheid te bepalen. Daarna kan jezelfstandig het re-integratietraject met jouw medewerker oppakken. Je wilt zelf de regie houden inde re-integratie, maar vindt het moeilijk om hier afspraken over te maken. Daar komt nog bij dat jijals werkgever niet mag vragen wat er precies scheelt, vanwege de privacy wetgeving. Hier hebbenwij de perfecte oplossing voor: een casemanager taakdelegatie (CMT).Sommigen zien een casemanager taakdelegatie als een assistent van de bedrijfsarts. We snappen de gedachte, maar een CMT heeft meer verantwoordelijkheden dan het enkel assisteren. De CMT neemt namelijk daadwerkelijk taken over van de bedrijfsarts. De CMT bespreekt het verhaal achter het verzuim op zowel medisch front als op niet-medisch front. De bedrijfsarts interpreteert dezeinformatie en formuleert op basis hiervan een conclusie en een advies. We maken dus onderscheidin een verzuimmanager en een casemanager taakdelegatie. Dit komt dusomdat een casemanagertaakdelegatie taken overneemt van de bedrijfsarts. Het voordeel van een casemanager taakdelegatieis dat de snelheid van het verzuimtraject wordt bevorderd. Daarnaast heeft de casemanager
taakdelegatie meer tijd en aandacht voor de medewerker.

Arbodienst VSD

ARBO ARTS IN ALMERE NODIG?

VERANTWOORDELIJKHEID

De CMT handelt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De CMT heeft dus ook geen medische bevoegdheid. De noodzakelijke informatie die uit de gesprekken naar voren komen is beschikbaar voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de situatie en kan de voorgestelde aanpak accorderen of aanpassen. Het is uit het verleden gebleken dat deze samenwerking haar vruchten afwerpt. Er is meer persoonlijk contact en medewerkers kunnen sneller hun werkzaamheden hervatten. 

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

SAMENWERKEN MET VSD

VSD werkt samen met organisaties tot 500 medewerkers, omdat wij aandacht voor onze collega’s en klanten erg belangrijk vinden. We zijn actief in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Waarbij de westelijke grens loopt van Amsterdam tot en met Rotterdam. We zijn trots op onze samenwerkingen met: Rob Peetoom Kappers, Postillion Hotels, Dierenpark Amersfoort en Goudappel Groep. Ben je op zoek naar een arbodienst in de regio Almere? Een arbodienst die jouw verzuimbeleid naar een hoger niveau kan tillen en oog heeft voor jou en jouw medewerkers? Neem gerust contact met ons op! 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met een adviseur bij u in de buurt?