BEDRIJFSARTS APELDOORN

KENNISMAKEN

Ben je op zoek casemanager of bedrijfsarts in de regio Apeldoorn Wij kunnen je helpen! Wij zijn VerzuimService Desk (VSD), een kleinschalige arbodienst afkomstig uit Deventer, zo’n 20 minuten rijden vanaf Apeldoorn. Wij hebben onlangs ons team van bedrijfsartsen en arbo artsen uitgebreid, waardoor we nu ook jouw zieke medewerkers kunnen helpen. 

BEDRIJFSARTS IN APELDOORN NODIG?

VSD is een arbodienst met onder andere bedrijfsartsen, arbo artsen en casemanagers, actief in o.a. de regio Apeldoorn. We zijn ervan overtuigd dat we samen jouw organisatie kunnen verbeteren, omdat we geloven in de nauwe verbinding tussen arbeid en gezondheid. Ons doel is organisaties te assisteren bij het verminderen van verzuim, zodat ze dit zelfstandig kunnen voortzetten. Samen streven we ernaar om zo jouw organisatie te optimaliseren.

Een verplicht onderdeel van een verzuimtraject is het bezoek aan en de betrokkenheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts hoeft niet alles zelf te doen, hij kan ook onderdelen van de verzuimbegeleiding delegeren. Tijdens de spreekuren met een arts of een andere arbo collegae wordt er met name gekeken naar de toekomst. Welke stappen zijn nodig om het werk weer op te kunnen pakken? Is het werk een onderdeel van het herstelproces? Wat is momenteel haalbaar? Een bedrijfsarts is dus niet zomaar iemand. Het selecteren van onze bedrijfsartsen doen we dan ook heel zorgvuldig, gezien hun belangrijke rol in dit traject.

WAT DOET EEN BEDRIJFSARTS?

Een bedrijfsarts fungeert als een deskundig aanspreekpunt voor alles met betrekking tot werk en gezondheid. Naast het beoordelen van de belastbaarheid van medewerkers, stimuleren bedrijfsartsen hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun herstel. Ze voorzien werkgevers van advies over arbeidsongeschiktheid en preventieve maatregelen om uitval te voorkomen, en dit geldt ook voor onze bedrijfsartsen in de regio Apeldoorn. Het is voor ons van groot belang dat zij proactief met jou meedenken. Het is niet de bedoeling dat je na een consult en een verslag zelf alles moet uitzoeken. Om deze reden werken wij met zowel een bedrijfsarts als een casemanager taakdelegatie (CMT). Dankzij deze efficiënte samenwerking kunnen wij jou de meest optimale ondersteuning bieden.

ONZE SPECIALIST VOOR APELDOORN

AUDREY ROUWELER

WAT DOET EEN CASEMANAGER TAAKDELEGATIE?

In het begin is het cruciaal om snel de belastbaarheid vast te stellen, zodat je vervolgens zelfstandig met de medewerker aan de slag kunt met de re-integratie. We begrijpen dat je graag de regie houdt over de verzuimbegeleiding, maar het kan lastig zijn om hierover afspraken te maken, met name omdat je niet specifiek mag informeren naar gezondheidsproblemen vanwege privacywetgeving. Gelukkig hebben we in de regio Apeldoorn een effectieve oplossing: de casemanager taakdelegatie (CMT).

De casemanager taakdelegatie ondersteunt de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, preventie van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in de toekomst. Onder toezicht van de bedrijfsarts en onder strikte voorwaarden kan de CMT meer informatie verkrijgen over de medische situatie van de medewerker. De bedrijfsarts interpreteert deze informatie en trekt hieruit conclusies, waarna een advies wordt opgesteld. De rol van de CMT verschilt van die van een verzuimmanager, omdat de CMT bepaalde taken van de bedrijfsarts op zich neemt. Bij VSD maken we dus onderscheid tussen een verzuimmanager en een casemanager taakdelegatie. Een voordeel van de CMT is dat, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen, de snelheid van de re-integratie behouden blijft. Daarnaast kan de casemanager taakdelegatie meer tijd en persoonlijke aandacht besteden aan de medische situatie van de medewerker. Klinkt goed? Laten we dan kijken hoe en wanneer onze casemanagers en bedrijfsartsen jou kunnen helpen in Apeldoorn.

Arbodienst VSD

BEDRIJFSARTS IN APELDOORN NODIG?

SAMENWERKING VAN CMT EN BEDRIJFSARTS IN APELDOORN

De casemanager taakdelegatie heeft geen medische bevoegdheid, maar werkt onder het toezicht van de bedrijfsarts. Alle waardevolle informatie die door de casemanager taakdelegatie wordt verzameld, is beschikbaar voor inzage door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt deze informatie, kan ermee instemmen of eventuele wijzigingen aanbrengen in de voorgestelde aanpak. Uit het verleden is gebleken dat deze samenwerking succesvol is. De aanwezigheid van de casemanager taakdelegatie stimuleert namelijk persoonlijk contact, draagt bij aan duidelijkheid en versnelt het proces voor een medewerker om weer aan het werk te gaan.

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

VERZUIM OPLOSSEN MET VSD IN APELDOORN

Zoek je een arbodienst dichtbij Apeldoorn die jou kan helpen met het verminderen en oplossen van verzuim? Maak dan kennis met VSD. Wij focussen ons op organisaties met maximaal 500 medewerkers en zijn actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Wij zijn trots op onze samenwerkingen met o.a. Postillion Hotels, Rob Peetoom Kappers, de Apelheul, Dierenpark Amersfoort en Goudappel Groep. Mogen we jou hier binnenkort aan toevoegen? 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken met een adviseur in Apeldoorn?