BEDRIJFSARTS ARNHEM

KENNISMAKEN

Ben je op zoek casemanager of bedrijfsarts in de regio Arnhem? Wellicht kunnen wij je helpen! Wij zijn VerzuimService Desk (VSD), een kleinschalige arbodienst afkomstig uit Deventer. Wij hebben onlangs ons team van bedrijfsartsen en Arbo artsen uitgebreid, waardoor we nu ook jouw zieke medewerkers kunnen helpen.

BEDRIJFSARTS IN ARNHEM NODIG?

VSD is een arbodienst met onder andere bedrijfsartsen, Arbo artsen en casemanagers in de regio Arnhem. Wij geloven dat we samen jouw organisatie beter kunnen maken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat arbeid en gezondheid hand in hand gaan. Wij helpen organisaties bij het verminderen van verzuim, zodat zij dit vervolgens zelfstandig op kunnen pakken. Wij willen samen met jou jouw organisatie beter maken. Een verplicht onderdeel van een verzuimtraject is het bezoek aan en de betrokkenheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts hoeft niet alles zelf te doen, hij kan onderdelen van de verzuimbegeleiding ook delegeren. Tijdens de spreekuren met een arts of andere Arbo collegae wordt er gekeken naar de toekomst. Welke acties moeten er worden ondernomen om het werk te hervatten? Is het werk een onderdeel van het herstel? Wat is er op dit moment mogelijk? Een bedrijfsarts of Arbo arts is dus niet zomaar iemand. Daarom zijn wij erg kritisch in het selecteren van onze bedrijfsartsen. 

WAT DOET EEN BEDRIJFSARTS?

Een bedrijfsarts is een deskundig aanspreekpunt over alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Bedrijfsartsen beoordelen niet alleen de belastbaarheid van medewerkers, maar motiveren ze ook om hun verantwoordelijkheid te nemen in hun herstel. De bedrijfsarts adviseert werkgevers over arbeidsuitval en preventieve maatregelen die arbeidsuitval voorkomen. Dit is voor onze bedrijfsartsen niet anders. Wij vinden het erg belangrijk dat onze bedrijfsartsen met jou meedenken. Het is niet de bedoeling dat je na een spreekuur en een bezoekverslag alles zelf uit moet zoeken. Dit is de reden dat wij werken met een bedrijfsarts én daarnaast een casemanager taakdelegatie (CMT). Door deze optimale samenwerking kunnen wij jou de optimale ondersteuning bieden.

ONZE SPECIALIST

AUDREY ROUWELER

WAT DOET EEN CMT?

Allereerst moet er op korte termijn de belastbaarheid bepaald worden, daarna kan je zelfstandig met de medewerker de re-integratie oppakken. We snappen dat je graag de touwtjes in handen hebt als het gaat om verzuimbegeleiding, maar dat het lastig is om hier afspraken over te maken. Al helemaal omdat je niet mag vragen wat er precies mankeert, vanwege de privacy wetgeving. Hier hebben wij een uitstekende oplossing voor: de casemanager taakdelegatie (CMT). 

De casemanager taakdelegatie ondersteunt de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en duurzame en toekomstige inzetbaarheid. Onder toezicht van de bedrijfsarts en onder strikte voorwaarden kan de CMT meer te weten komen over de medische situatie van de medewerker. De bedrijfsarts interpreteert vervolgens de vergaarde informatie en trekt hier een conclusie uit. Vervolgens stelt de bedrijfsarts een advies op. De rol van CMT staat los van de rol als verzuimmanager, omdat de CMT een aantal taken van de bedrijfsarts op zich neemt. Wij maken bij VSD dus onderscheid in een verzuimmanager en een casemanager taakdelegatie. Een voordeel aan CMT is dat, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen,  de snelheid van de re-integratie wordt behouden. Ook kan de casemanager taakdelegatie meer tijd en persoonlijk aandacht besteden aan de medische situatie van de medewerker. 

Arbodienst VSD

ARBO ARTS IN ARNHEM NODIG?

TERUG NAAR DE BEDRIJFSARTS

De casemanager taakdelegatie heeft geen medische bevoegdheid, maar werkt dus onder toezicht van de bedrijfsarts. Alle waardevolle informatie die de casemanager taakdelegatie uit een gesprek haalt is ter inzage voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt deze informatie, mag akkoord geven of eventuele wijzigingen aanbrengen in de voorgestelde aanpak. Het verleden heeft ons laten zien dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt. Door de aanwezigheid van de casemanager taakdelegatie is er meer persoonlijk contact, duidelijkheid en kan een medewerker sneller over gaan tot het hervatten van de werkzaamheden.

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

VERZUIM OPLOSSEN

Zoek je een arbodienst die jou kan helpen met het verminderen van verzuim in de regio Arnhem? Neem dan snel contact met ons op! Wij focussen ons op organisaties met maximaal 500 medewerkers en zijn actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Wij zijn trots op onze samenwerkingen met Postillion Hotels, de Apelheul, Dierenpark Amersfoort, Rob Peetoom Kappers en Goudappel Groep. Hopelijk mogen wij jou hier binnenkort aan toevoegen!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met een adviseur bij u in de buurt?