BEDRIJFSARTS DEVENTER

KENNISMAKEN

Is jouw bedrijf gevestigd in Deventer (of omgeving hiervan) en ben je op zoek naar een bedrijfsarts of casemanager? Dan ben je hier aan het goede adres. Door de recente uitbreiding van ons artsenteam hebben wij volop ruimte om jouw zieke medewerkers te begeleiden. Wie wij zijn? VerzuimService Desk. Aangenaam!

BEDRIJFSARTS IN DEVENTER NODIG?

Wij zijn VerzuimService Desk (VSD); een kleinschalige arbodienst uit Deventer. Wij geloven dat je samen beter kunt worden. Én dat werken en gezondheid hand in hand gaan. Om die reden trainen en ondersteunen wij organisaties, zodat zij zelf hun verzuim aan kunnen pakken. Een verplicht, onderdeel van verzuim oplossen is een bezoek aan de bedrijfsarts en advies en participatie gedurende het hele verzuimtraject. Een belangrijke stap voor zowel werkgever als medewerkers, omdat er wordt gekeken naar de toekomst. Wat is er op dit moment mogelijk? Hoe ziet het herstel eruit? Kan werk als onderdeel van herstel worden meegenomen? Welke stappen moeten er worden genomen op weg naar re-integratie? Kortom; de bedrijfsarts is niet zomaar iemand. Daarom zijn wij kritisch geweest bij het samenstellen van ons artsenteam.

WAT DOET ONZE BEDRIJFSARTS?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. Bedrijfsartsen begeleiden en beoordelen medewerkers en motiveren hen om hun verantwoordelijkheid te nemen in herstel en voorkomen hiervan. Daarnaast adviseren zij werkgevers en verzekeraars bij re-integratie na arbeidsuitval, bij arbeidsuitval-preventie en het voorkomen van beroepsziekten.
Onze bedrijfsarts is daar geen uitzondering op. Wat wij belangrijk vinden met het oog op onze dienstverlening, is dat de bedrijfsartsen meedenken. Geen spreekuur, een bezoekverslag en zoek het daarna zelf maar uit. Om die reden werken wij in ons artsenteam met bedrijfsarts én casemanager taakdelegatie. Een gouden team als je het ons vraagt.

ONZE SPECIALIST

AUDREY ROUWELER

WAT IS EEN CASEMANAGER TAAKDELEGATIE?

Als werkgever is het belangrijk voor jou om op korte termijn de belastbaarheid te bepalen. Vervolgens kun je zelf de re-integratie met medewerker oppakken. Je wilt zelf de regie houden in de verzuimbegeleiding, maar je vindt het soms ook lastig om afspraken te maken over werk en re-integratie met medewerkers. Daar komt bij dat de je als werkgever, vanuit de privacy wetgeving, niet zonder meer mag vragen wat er aan de hand is. Hier hebben wij een oplossing voor: de casemanager taakdelegatie.

Sommige mensen zien hen als de assistent van de bedrijfsarts. Wij snappen deze vergelijking, maar kunnen verzekeren dat hun verantwoordelijkheden verder gaan dan enkel assisteren. De casemanager taakdelegatie ondersteunt de bedrijfsarts met taken op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. De CMT bespreekt met de medewerker de achtergronden van het verzuim op medisch en niet-medisch gebied. De bedrijfsarts interpreteert deze informatie, trekt conclusies en formuleert een advies.

De rol van CMT staat los van de rol van verzuimmanager als procesbegeleider en sparringpartner. De CMT neemt een aantal taken van de bedrijfsarts over. VSD maakt dus onderscheid in casemanagement (verzuimmanager)verrichtingen en als gedelegeerde van de bedrijfsarts (CMT).

Een ander voordeel van het inzetten van de casemanager taakdelegatie is dat we, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen, de vaart in de re-integratie kunnen behouden. Daarnaast leert de ervaring dat een casemanager taakdelegatie meer aandacht en tijd kan besteden aan het verhaal achter het verzuim.

Arbodienst VSD

ARBO ARTS IN DEVENTER NODIG?

TERUG NAAR DE BEDRIJFSARTS

Een casemanager taakdelegatie heeft geen medische bevoegdheid. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de bedrijfsarts. Alle noodzakelijke informatie die uit het gesprek naar voren is gekomen, is ter inzage voorde bedrijfsarts. Vervolgens zal de bedrijfsarts de situatie beoordelen, akkoord geven of een aanpassing doen op het voorgestelde plan. Dat dit een succesvolle samenwerking is, heeft het verleden al uitgewezen. Er is meer persoonlijk contact, sneller duidelijkheid en een snellere herstart van de werkzaamheden is mogelijk. Inderdaad een win-win.

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

VERZUIM OPLOSSEN

Wil jij het verzuim van jouw organisatie terugdringen op een manier die past bij de huidige tijd? Neem dan eens contact met ons op. Wij richten ons vooral op bedrijven tot 500 medewerkers in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht. Waarbij de westelijke grens loopt van Amsterdam tot aan Rotterdam. We werken voor aansprekende klanten waaronder Postillion Hotels, de Apenheul, Dierenpark Amersfoort, Rob Peetoom Kappers en Goudappel Groep. Misschien staat binnenkort jouw naam hiertussen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met een adviseur bij u in de buurt?