BEDRIJFSARTS ZUTPHEN

KENNISMAKEN

Ben je op zoek casemanager of bedrijfsarts in de regio Zutphen? Wij kunnen je helpen! Wij zijn VerzuimService Desk (VSD), een kleinschalige arbodienst afkomstig uit Deventer, zo’n 20 minuten rijden vanaf Zutphen. Wij hebben onlangs ons team van bedrijfsartsen en arbo artsen uitgebreid, waardoor we nu ook jouw zieke medewerkers kunnen helpen. 

BEDRIJFSARTS IN ZUTPHEN NODIG?

VSD is een arbodienst met onder andere bedrijfsartsen, arbo artsen en casemanagers in o.a. de regio Zutphen. Wij geloven dat we samen jouw organisatie beter kunnen maken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat arbeid en gezondheid nauw met elkaar verbonden gaan. Ons doel is organisaties te ondersteunen bij het terugdringen van verzuim, zodat ze dit zelfstandig kunnen voortzetten. Samen met jou streven we ernaar om je organisatie te optimaliseren.

Een verplicht onderdeel van een verzuimtraject is het bezoek aan en de betrokkenheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts hoeft niet alles zelf te doen, hij kan onderdelen van de verzuimbegeleiding ook delegeren. Tijdens de consulten met een arts of andere arbo collegae wordt er vooral gekeken naar de toekomst. Welke stappen zijn nodig om het werk te hervatten? Is het werk een onderdeel van het herstelproces? Wat is er op dit moment haalbaar? Een bedrijfsarts of arbo arts is dus niet zomaar iemand. Het selecteren van onze bedrijfsartsen doen we zorgvuldig, omdat zij een belangrijke rol spelen in dit traject.

WAT DOET EEN BEDRIJFSARTS?

Een bedrijfsarts fungeert als een deskundig contactpunt voor alle zaken met betrekking tot werk en gezondheid. Naast het beoordelen van de belastbaarheid van medewerkers, moedigen bedrijfsartsen hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun herstel. Ze geven werkgevers advies over arbeidsongeschiktheid en preventieve maatregelen om uitval te voorkomen. Dit geldt ook voor onze bedrijfsartsen in de regio Zutphen. Het is voor ons van groot belang dat zij actief met jou meedenken. Het is niet de bedoeling dat je na een consult en een verslag zelf alles moet uitzoeken. Daarom werken wij met zowel een bedrijfsarts als een casemanager taakdelegatie (CMT). Door deze doeltreffende samenwerking kunnen wij jou de best mogelijke ondersteuning bieden.

ONZE SPECIALIST VOOR ZUTPHEN

AUDREY ROUWELER

WAT DOET EEN CASEMANAGER TAAKDELEGATIE?

In eerste instantie is het belangrijk om op korte termijn de belastbaarheid te bepalen, zodat je daarna zelfstandig met de medewerker de re-integratie kunt oppakken. We begrijpen dat je graag controle hebt over de verzuimbegeleiding, maar dat het kan lastig zijn om hierover afspraken te maken, vooral omdat je niet mag vragen naar specifieke gezondheidsproblemen vanwege privacywetgeving. Gelukkig hebben we, ook in de regio Zutphen, een effectieve oplossing: de casemanager taakdelegatie (CMT).

De casemanager taakdelegatie ondersteunt de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, preventie van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in de toekomst. Onder toezicht van de bedrijfsarts en onder strikte voorwaarden kan de CMT meer informatie verkrijgen over de medische situatie van de medewerker. De bedrijfsarts interpreteert deze informatie en trekt hieruit conclusies, waarna een advies wordt opgesteld. De rol van de CMT verschilt van die van een verzuimmanager, omdat de CMT bepaalde taken van de bedrijfsarts op zich neemt. Bij VSD maken we dus onderscheid tussen een verzuimmanager en een casemanager taakdelegatie. Een voordeel van de CMT is dat, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen, de snelheid van de re-integratie behouden blijft. Daarnaast kan de casemanager taakdelegatie meer tijd en persoonlijke aandacht besteden aan de medische situatie van de medewerker. Klinkt goed? Laten we dan kijken hoe en wanneer onze casemanagers en bedrijfsartsen jou kunnen helpen in Zutphen. 

Arbodienst VSD

BEDRIJFSARTS IN ZUTPHEN NODIG?

SAMENWERKING VAN CMT EN BEDRIJFSARTS IN ZUTPHEN

De casemanager taakdelegatie heeft geen medische bevoegdheid, maar werkt onder het toezicht van de bedrijfsarts. Alle waardevolle informatie die de casemanager taakdelegatie verzamelt, is beschikbaar voor inzage door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt deze informatie, kan ermee instemmen of eventuele wijzigingen aanbrengen in de voorgestelde aanpak. Uit het verleden is gebleken dat deze samenwerking heel succesvol is. De aanwezigheid van de casemanager taakdelegatie bevordert namelijk persoonlijk contact, zorgt voor duidelijkheid en maakt het voor een medewerker mogelijk sneller weer aan het werk te gaan.

Arbodienst - VerzuimService Desk
Jeannet Konijnenberg

Jeannet Konijnenberg

Goudappel Group

”VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder”

VERZUIM OPLOSSEN MET VSD IN ZUTPHEN

Zoek je een arbodienst dichtbij Zutphen die jou kan helpen met het verminderen en oplossen van verzuim? Neem dan snel contact met ons op! Wij focussen ons op organisaties met maximaal 500 medewerkers en zijn actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Wij zijn trots op onze samenwerkingen met o.a. Postillion Hotels, de Apelheul, Dierenpark Amersfoort, Rob Peetoom Kappers en Goudappel Groep. Mogen we jou hier binnenkort aan toevoegen? 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken met een adviseur in Zutphen?