Een specifieke casus

Hoezeer je als werkgever je best doet, er zijn altijd lastige verzuimdossiers. Sommige situaties  vragen om extra aandacht, werk en de blik van een specialist. VSD pakt specifieke dossiers voor je op. We leiden alles in goede banen, repareren het verzuimdossier waar nodig en komen samen met alle betrokken tot een oplossing.

Frequent of langdurig verzuim

Bij situaties die aan ons voorgelegd worden, gaat het om zowel frequent, kortdurend als om langdurend verzuim. Soms meldt een medewerker zich vaak ziek, zonder dat daarvoor een medische reden is. Er is dan bijvoorbeeld een slechte beoordeling geweest of er is een conflict met een leidinggevende.

Wij beginnen met het achterhalen van de oorzaak.  We onderbouwen de oplossingen waar nodig met de inzet van een bedrijfsarts en zorgen ervoor dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Soms met inzet van een mediator, in andere gevallen zetten we andere specialisten uit ons netwerk in.

Langlopende dossiers en bezwaarprocedure

Het kan zijn dat een dossier al erg lang loopt.  Dit kan veel kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld vanwege een sanctie van een extra jaar loon doorbetalen. Om dit voor te zijn, kunnen wij zo’n dossier overnemen. We bekijken het dossier zowel op proces als op de inhoud. We signaleren vroegtijdig risico’s en helpen deze te voorkomen door mogelijke gaten te repareren. We onderbouwen jouw keuzes als werkgever en zetten waar nodig medisch specialisten in. Ook brengen we de communicatie met het UWV op gang. Gelukkig doen we dat vaak met succes. Indien nodig starten we een bezwaarprocedure. Deze zorgt er vaak voor dat het financiële nadeel beperkt blijft. Ook wordt de uitkomst van de VSD dossiercheck vaak als positief ervaren door de medewerker, omdat een tweede-spoor verplichting vervalt of omdat er duidelijke antwoorden op vragen komen.

Beter worden door te leren

Lastige situaties oplossen zien wij als een kans voor jou om te leren. Om stap voor stap beter te worden.  We nemen je daarom mee in de keuzes die we maken. Zorgen voor een heldere terugkoppeling van alles dat ons op valt. Een werkwijze die ervoor zorgt dat je valkuilen beter herkent en er adequaat naar kunt handelen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Kortom; met ons netwerk, onze specialistische kennis en ervaring en onze kritische blik over hoe je een dossier opbouwt, pakken wij een specifieke casus op. Via een heldere analyse komen we vaak tot een oplossing en dat is een hele last minder – voor alle betrokkenen.

  • Second Opinion

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP

WIE HELPEN WIJ NOG MEER

Samen met ons voorkom je verzuim en los je het op. Dat klinkt misschien wel te mooi? Maar met onze persoonlijke en praktische aanpak zeggen we niet te veel.