Veel werkgevers vinden het lastig om afspraken over werk en re-integratie te maken met medewerkers. Dit komt mede door het feit dat er vanuit de privacy wetgeving niet zomaar door een werkgever gevraagd mag worden wat er aan de hand is. Het gevolg is dat de vertaling naar re-integratie en werk van de medewerker heel lastig is. We hebben echter een goede oplossing voor iedereen die hiermee worstelt: onze casemanagers taakdelegatie.

Gezond aan het werk
Laten we bij het begin beginnen. Wie zich ziek meldt kan in sommige gevallen al snel, maar in ieder geval binnen 6 weken een uitnodiging voor de bedrijfsarts verwachten. Dit is een kort en verplicht bezoek, met als doel de belastbaarheid te beoordelen en een prognose af te kunnen geven aan de medewerker en werkgever. Het idee is dat zowel werkgever als medewerker handvatten krijgen om in een dialoog invulling te geven aan de re-integratie en in gezamenlijkheid het Plan van Aanpak op te stellen. Alles is erop gericht om de medeweker duurzaam Gezond aan het Werk te houden. Het probleem waar wij, en vele anderen, tegenaan lopen is dat er te weinig bedrijfsartsen zijn voor het aantal aanvragen. Het gevolg laat zich raden; de beschikbare bedrijfsartsen zijn heel erg druk. Dit zorgt voor een oplopende wachttijd, die in veel gevallen afbreuk doet aan het herstel. En uiteindelijk wil niemand onnodig lang thuiszitten. Toch?

Persoonlijke aandacht
Daar komt onze casemanager taakdelegatie (CMT) om de hoek kijken. De casemanager taakdelegatie (In het werkveld ook wel praktijk ondersteuner bedrijfsarts genoemd) ondersteunt de bedrijfsarts met taken op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen jullie (de werkgever dus) als klant  van VSD de vaart in de re-integratie houden, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen, en werken aan duurzaam herstel. Daarnaast ervaren wij dat de casemanager taakdelegatie meer aandacht en tijd kan besteden aan het verhaal achter het verzuim. Dit heeft een positief effect op de begeleiding. 

Waarom een casemanager taakdelegatie?
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor re-integratie en wij voor de begeleiding. Deze begeleiding kent twee kanten: de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts én de re-integratiebegeleiding door de verzuimmanager. Deze laatste is de contactpersoon voor zowel de medewerker als werkgever. En daar wringt meteen de schoen. In het kader van de privacy, mogen zowel werkgever als verzuimmanager niet alles vragen wat een bedrijfsarts én een CMT’er wel mogen. Daarom dus een casemanager taakdelegatie. Wie een spoedig herstel nastreeft kiest voor het gouden team: een sr. verzuimmanager én een casemanager taakdelegatie. 

Geen arts, wel consult
Laten we één ding duidelijk maken: een CMT’er is géén arts. Ze mogen dus niet medisch oordelen. Wat de CMT’er echter wél kan is alles bespreken wat van invloed is op het verzuim: klachten, behandelingen, mogelijkheden & beperkingen en privé situaties. De bedrijfsarts interpreteert deze informatie, trekt conclusies en formuleert samen met de casemanager taakdelegatie een advies. Samen bekijken jullie welke mogelijkheden er zijn om terug te keren naar eigen werk, aangepast werk of een andere functie. 

Bevindingen afstemmen
De casemanager taakdelegatie heeft meerdere keren per week overleg met de medisch adviseur (bedrijfsarts) en stemt de bevindingen en adviezen af voordat deze aan werkgever en medewerker worden teruggekoppeld. Op deze manier is er een uitwisseling van kennis en blijft de kwaliteit van de adviezen gewaarborgd. En, niet onbelangrijk, kijkt de bedrijfsarts al vanaf het eerste contact mee in het dossier! 

7 voordelen van een Casemanager Taakdelegatie

1.       SNELHEID
De eerste fase van het verzuimproces is belangrijk. Hoe sneller er een beeld is van de belastbaarheid van de medewerker, hoe eerder je daarop kunt handelen en verergering kunt voorkomen of de re-integratie kunt bespoedigen.

2.       LAAGDREMPELIG EN PERSOONLIJK
Onze CMT’ers zijn toegankelijk. Gemakkelijk bereikbaar, korte lijnen. Er is meer tijd en aandacht voor de situatie, je kunt jouw verhaal echt doen.

3.       DUIDELIJKHEID
Geen jargon, wel heldere communicatie in toelichtingen, praktische handvatten en bovenal antwoord op de vraag: ‘waar gaan we naar toe?’.

4.       OP-MAAT EN MET KENNIS VAN HET BEDRIJF
De CMT’er heeft intensief contact met de verzuimmanager, kent de ins-and-outs van jouw organisatie en kijkt dus breder. Dit leidt tot werkbare, passende en dus betere oplossingen.

5.       DUURZAME INZETBAARHEID
Een CMT’er kijkt niet alleen naar de huidige situatie, maar legt ook veel nadruk op de toekomst. Kun je hiervan leren en de onwenselijke situatie de volgende keer voorkomen?

6.       (VAAK) GOEDKOPER
In de tweede fase, bij langdurig verzuim, scheelt werken met een CMT’er vaak kosten, omdat een duurdere bedrijfsarts minder vaak ingezet wordt.

7.       WISSELWERKING MET DE BEDRIJFSARTS
De bedrijfsarts is en blijft wekelijks beschikbaar voor de casemanager taakdelegatie en is nooit ver weg. De wisselwerking tussen CMT’er en bedrijfsarts zorgt voor een goede borging van kwaliteit en een voorspoedige re-integratie.


Ga je over op de inzet van de casemanager taakdelegatie, zorg dan voor instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging.

Graag geven we verdere toelichting in een gesprek, ben je al klant bij VSD dan kun je altijd met jouw vaste Sr. verzuimmanager in gesprek hierover.

 

  • Verzuimaanpak VSD: het Maatwerkconcept
  • Verzuimmanager van VSD
  • Casemanager Taakdelegatie
  • Bedrijfsarts
  • Providerboog
  • Verzuimapplicatie
  • Eigenrisicodrager

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP

WIE HELPEN WIJ NOG MEER

Samen met ons voorkom je verzuim en los je het op. Dat klinkt misschien wel te mooi? Maar met onze persoonlijke en praktische aanpak zeggen we niet te veel.