Verzuim voorkomen

ONZE AANPAK OM VERZUIM TE VOORKOMEN

Betrokken en gezonde medewerkers zijn nu eenmaal productiever en verzuimen minder. Dus meer output. Aandacht voor medewerkers en investeren in gezondheid loont. Wij zien dat terug in een laag verzuimcijfer, en daarmee in minder verzuimkosten. Wist je dat een zieke werknemer gemiddeld 250 euro per dag kost?  Voor alle verzuim die je kunt verhinderen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Lees hieronder meer over onze aanpak om verzuim te voorkomen.

Het draait bij onze aanpak om twee vragen

 1. Wat vinden je medewerkers van hun werk?
 2. Hoe goed kunnen ze hun werk doen?

Wij noemen dat werkbeleving en werkvermogen.

VSD werkt volgens een praktisch vijf stappenplan dat we samen met jou vormgeven. Wij voeren onder andere Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E) uit en verzorgen workshops voor medewerkers en PMO’s; Preventief Medisch Onderzoeken. Daarmee hebben we alles in huis om te werken aan een gezonder bedrijf.

VSD kijkt naar het grote geheel

Onze aanpak werkt en dat is niet voor niks. Wij kijken naar het totaal. Soms ligt de oplossing in de organisatie. In de verdeling van werk of in de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Soms zijn er in de werkomgeving risico’s die de inzetbaarheid kunnen verlagen. Een andere keer zoomen we juist in op de medewerker. Wat vindt iemand van zijn werk? Zijn er risico’s in iemands belasting en balans?

Meer informatie over VSD Risico Inventarisatie en Evaluatie

Meer informatie over VSD Preventief Medisch Onderzoek

Meer informatie over VSD Fysieke belasting

Voorkomen van verzuim doen we samen en bestaat uit vijf onderdelen. Samen met VSD ga je:

 1. Onderzoeken: waar liggen gezondheidsrisico’s?
 2. Analyseren: de conclusies in beeld
 3. Ontwerpen: een duidelijk actieplan
 4. Uitvoeren: aan de slag met het actieplan
 5. Evalueren: goed kan altijd beter

 

IN 5 STAPPEN NAAR EEN GEZONDE ORGANISATIE

 • Ontwerp van het actieplan
 • Evaluatie: goed kan altijd beter
 • Onderzoek naar gezondheidsrisico’s
 • Analyse: Conclusies in beeld
 • Uitvoering van het actieplan
 • Fysieke belasting

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP

WIE HELPEN WIJ NOG MEER

Samen met ons voorkom je verzuim en los je het op. Dat klinkt misschien wel te mooi? Maar met onze persoonlijke en praktische aanpak zeggen we niet te veel.