Re-integratie

Re-integratie is het terug laten keren van een door ziekte uitgevallen medewerkers in het arbeidsproces. Dit kan bij de huidige werkgever zijn, dan is er sprake van 1e spoor. Of, wanneer dat niet meer mogelijk is, bij een nieuwe werkgever. In dat geval spreken we over 2e spoor. Deze vorm van re-integratie komt relatief gezien het meeste voor bij medewerkers die langdurig uit de roulatie zijn.

Re-integreren betekent ook denken in mogelijkheden. Dat de medewerker minder belastbaar is, is een feit. Wat zijn de mogelijkheden? Kan een medewerker met een gebroken been niet in de winkel staan, maar wel helpen op de klantenservice? Of wil iemand met spanningsklachten wel bezig blijven met werk zonder deadlines? Het hoofddoel van re-integratie is weer aan het werk gaan. Een van de belangrijkste onderdelen is verbinding houden. Verbinding tussen de werkgever en de medewerker, maar ook de verbinding met het arbeidsproces en collega’s.

Re-integratie wordt geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet zijn verschillende stappen opgesteld waar zowel de werkgever als de medewerker verplicht actief en aantoonbaar aan bij moeten dragen.