Referenties

Wij hebben voor VSD gekozen vanwege hun daadkrachtige aanpak. VSD werkt met goede Interim bedrijfsartsen, een aanpak van deze tijd. Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig, we doen veel zelf en zij ondersteunen waar nodig. We worden actief opgebeld en ze volgen onze dossiers op de achtergrond en vragen of ze iets kunnen doen. VSD is flexibel, levert maatwerk en samen met ons coördineren ze het verzuim van de medewerkers. Acties die worden uitgezet worden snel opgepakt. VSD weet wat bij ons speelt. Zo kunnen wij zaken met een gerust gevoel loslaten. “Acties die worden uitgezet worden snel opgepakt. VSD weet wat bij ons speelt. Zo kunnen wij zaken met een gerust gevoel loslaten.”
VSD biedt een duidelijk en helder verhaal over de dienstverlening, flexibiliteit en ondersteunen eigen regie. Ik heb ook minder goede ervaringen met bedrijfsartsen gehad. Dit kan ik goed bespreekbaar maken en VSD pakt dit dan ook meteen op. Hier wordt naar onze behoefte geluisterd. Wij adviseren VSD als partner die ondersteunt met behoud van eigen regie. Adviezen die zij geven helpen ons direct verder. “VSD biedt een duidelijk en heldere verhaal over de dienstverlening, flexibiliteit en ondersteunen eigen regie.”
Het maatwerk en de kleinschaligheid van VSD sprak ons direct aan. In het eerste kennismakingsgesprek werd hun aanpak van verzuim direct duidelijk, zowel werkgever als werknemer delen verantwoordelijkheid. Geen poeha, maar vooral daadkracht. Ik heb nog nooit zo’n goede arbodienst gehad. VSD denkt mee en neemt werk uit handen. Mijn rol als interne casemanager en VSD als externe casemanager bijt elkaar niet, maar vullen elkaar juist goed aan. Dossiers kunnen goed worden overgenomen van elkaar. VSD is zeer proactief en accuraat en laat de zaken niet op een beloop. Ze zijn geduldig bij de inrichting van het nieuwe verzuim systeem. We worden echt als een klant behandeld. De casemanagers begrijpen de perceptie van zowel de werkgever als werknemer en weten dit goed te verwoorden aan beide partijen. “Ik heb nog nooit zo’n goede arbodienst gehad, VSD denkt mee en neemt werk uit handen.”
VSD komt haar afspraken na, de lijnen zijn kort en de afspraken helder. We hebben een eigen contactpersoon en dat werkt erg prettig. Ze denken in oplossingen in plaats van in problemen. Wat wij ook erg handig vinden is het heldere kostenoverzicht, je weet waar je voor betaalt. “Bij VSD weet je waar je voor betaald en zijn alle afspraken helder.“
VSD was direct in het eerste acquisitie gesprek helder en goed, de prijs die ze vroegen was ook goed en dus was de keuze voor VSD snel gemaakt. Het contact met VSD is persoonlijk en door hun proactieve opstelling worden we geactiveerd om stappen te ondernemen. Daarnaast werkt het systeem ook erg goed, de benadering is persoonlijk en ze hebben een goede selectie in bedrijfsartsen. Onze medewerkers geven aan zeer tevreden te zijn over de artsen; het totaalplaatje klopt. “Door de proactieve aanpak van VSD worden we geactiveerd om stappen te ondernemen.”
Als leidinggevende ervaar ik de samenwerking als zeer positief. Doordat wij een vaste casemanager hebben, kent zij inmiddels het bedrijf goed. Door de heldere feedback en snelle terugkoppelingen weten we precies waar we staan en wat we moeten doen. Het vergemakkelijkt zeker het re-integratie proces van de medewerkers. Daarnaast krijgen we ook terug van de medewerkers dat zij zeer te spreken zijn over de samenwerking met VerzuimService Desk. De communicatie is zakelijk op de momenten dat het moet zijn maar altijd met een menselijke toon en altijd duidelijk. De duidelijke uitleg wordt zowel door ons als de werknemers als prettig ervaren. “Door de samenwerking met VSD re-integreren medewerkers sneller.”
Vanwege de persoonlijke en no-nonsense benadering in combinatie met een goede aanbeveling via ons netwerk, hebben wij gekozen voor VSD. In VSD hebben we een samenwerkingspartner gevonden die betrokken is, meedenkt en waarborgt dat de juiste dingen worden gedaan. Dat er achter de schermen wordt meegekeken geeft ons een veilig gevoel. Wanneer er noodzaak is om te sparren, gaan ze snel en efficiënt te werk. Tijdens een langdurige complexe casus hebben zij ons uitstekend geadviseerd. In hun adviezen en terugkoppelingen zijn ze direct en concreet. De verzuimmanager zet duidelijk uiteen wat wel, maar ook zeker wat niet kan. Wanneer men op zoek is naar een professionele partner, waarbij 1 op 1 samen optrekken, een persoonlijke benadering, uitgebreide vakkennis en een goede prijs onmisbare factoren zijn, bevelen we zeker VSD aan. “VSD bekijkt en analyseert dossiers vanuit meerdere invalshoeken en verliest het belang van zowel de werknemer als de werkgever niet uit het oog. Heldere communicatie en een uitgebreide vakkennis hebben gezorgd dat er een stevige vertrouwensbasis is ontstaan.”
In het verhaal van VSD doorklinkt altijd het enthousiasme van haar medewerkers. Ze zijn kleinschalig en goed benaderbaar, dat maakt de samenwerking prettig. VSD denkt goed mee, maar geeft ook ruimte voor eigen ideeën en inbreng. VSD rekent niet elke minuut dat ze voor je aan het werk zijn, maar we betalen alleen voor de inhoud. VSD is altijd goed bereikbaar en het contact is persoonlijk. Het verzuimsysteem werkt erg prettig; je krijgt duidelijke meldingen, een helder inzicht en bewaking in de voortgang van dossiers. Vooral het goede overleg en het feit dat ze voldoen aan onze verwachtingen maakt de samenwerking erg goed. Bij een extra consult of ander contact, wordt altijd vooraf overlegd en aangegeven wat de kosten zijn, dus we hebben altijd inzicht in alle bedragen. “VSD is enthousiast en denkt goed mee, maar geeft ook ruimte voor eigen ideeën.“
VSD weet de vinger op de zere plek te leggen en heeft ons geholpen met een training en ondersteuning van ons beleid. Ze weten praktijkvoorbeelden goed in te passen in de trainingen waardoor het heel herkenbaar wordt. VSD is zakenkundig, betrokken en makkelijk bereikbaar. “VSD weet de vinger op de zere plek te leggen en heeft ons geholpen met een training en ondersteuning van ons beleid.”
Wij hebben zeer goede ervaring met VSD. Ze zijn deskundig genoeg om zaken in hoofdlijnen uit te zetten en te bedenken. Ze pakken zaken pragmatisch op. VSD heeft veel kennis van wet- en regelgeving. Je kunt alles vragen en ze lossen het op. Breed inzetbaar en denken voorbij de kaders van casemanagement. Denken zelf na, maken plannen en daagt de opdrachtgever uit. Stelt ambities van de verstrekte opdrachten omhoog bij, vraagt ook aan opdrachtgever waarom ze niet ambitieuzer zijn. VSD is soms confronterend en kritisch maar altijd respectvol. Gaan gemakkelijk het gesprek aan met een Operationeel Directeur of Business Unit managers en weet hen ook te bereiken vanuit vertrouwen en vanwege kennis, ze schuwen de discussie niet. Vanuit haar kennis en houding kon VSD veel maken. Ze spelen makkelijk in op de actualiteit van de organisatie, die altijd in beweging is. Bij elke opdracht en/of vraag, kreeg ik netjes een bevestiging en een opdrachtbeschrijving met een duidelijke tijdsbeschrijving. VSD is van de heldere afspraken en nette facturatie. Kon lezen en schrijven met VSD. “VSD gaat gemakkelijk in gesprek en weet mensen, ook vanwege kennis, te helpen en op hun plaats te zetten. Soms confronterend, kritisch, maar altijd met respect.”
Het feit dat VSD werk uit handen neemt en een duidelijke visie heeft op verzuim maakt het dat wij voor hen gekozen hebben als partij. Ze nemen al onze zorgen uit handen, alles wordt geregeld. De lijnen zijn kort en ze vormen een goed dossier en bewaken deze. Wanneer er geen speciale zaken of dossiers zijn, bewaakt VSD de lopende dossiers op proactieve wijze. “VSD neemt alle zorgen uit handen, alles wordt geregeld.”
Vanwege het persoonlijke contact en de up-to-date visie op arbodienstverlening hebben wij voor VSD gekozen. Er wordt op individueel niveau maatwerk geleverd in het oplossen van verzuim. Per dossier wordt bekeken welke stappen gezet moeten worden. De concrete adviezen, tips en deskundige antwoorden die wij krijgen zijn praktische handvatten voor ons om eigen regie te voeren. Het persoonlijke contact, korte lijnen en een vaste casemanager maakt de samenwerking zeer prettig. Wanneer ons vaste contactpersoon er niet is ervaar ik hetzelfde. Je wordt altijd goed te woord gestaan en snel voorzien van een antwoord. Vanwege de snelle respons, gestructureerde werkwijze en heldere uitleg kan ik VSD zeker aanbevelen. Ook niet onbelangrijk zijn de overzichtelijke en nette facturen. "De concrete adviezen, tips en deskundige antwoorden die wij krijgen zijn praktische handvatten."

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP

WIE HELPEN WIJ NOG MEER

Samen met ons voorkom je verzuim en los je het op. Dat klinkt misschien wel te mooi? Maar met onze persoonlijke en praktische aanpak zeggen we niet te veel.