Arbeidsmiddelen

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is "Arbeidsmiddelen", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

Onder arbeidsmiddelen verstaat de Arbeidsomstandighedenwet alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen. Een steiger is dus een arbeidsmiddel, evenals de trap naar die steiger. Maar natuurlijk ook de boormachine of andere in het dagelijkse werk gebruikte (hand)gereedschappen. Dergelijke middelen moeten op de meest veilige wijze te gebruiken zijn. Loop onder andere de volgende punten langs:

 • organisatie heeft een schriftelijk overzicht van alle arbeidsmiddelen
 • arbeidsmiddelen met en zonder CE-markering: risicobeoordeling, maatregelen waar nodig
 • bedieningsorganen: zichtbaar, herkenbaar, buiten gevaarlijke zones, veilig, betrouwbaar
 • stopzetting moet veilig zijn: onderbreking energievoorziening
 • noodstopinrichting: is noodzakelijk als de risicobeoordeling dit vereist
 • afscherming van vallende of wegschietende voorwerpen
 • veilige opvang van vrijkomend(e) gas, damp, stof en vloeistoffen
 • afscherming van bewegende en draaiende delen
 • stabiliteit van het arbeidsmiddel
 • deugdelijke verlichting van werkplek en arbeidsmiddel
 • afscherming van hete of koude machine- of constructiedelen waarmee aanraking mogelijk is
 • duidelijke akoestische en/of optische alarmeringen
 • onderhoudsvoorwaarden en keuringen: 
 • arbeidsmiddel moet onder alle gebruiksomstandigheden veilig bereikbaar zijn;
 • elektrische veiligheid.
 • deskundigheid medewerkers en opleiding en training gebruik van medewerkers
 • toezicht op veilig gebruik en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • aanwezigheid van werkinstructies
Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!