Fysische Factoren

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden zijn "Fysische factoren", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

De ruimte en omgeving waarin wordt gewerkt en de apparatuur die wordt gebruikt, zijn omgevingsfactoren die een effect kunnen hebben op het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn:

  • werken in de warmte en koude, grote temperatuurverschillen en fysiek zware arbeid
  • verlichting, daglicht, uitzicht
  • ioniserende en niet-ioniserende straling
  • werken onder over- en/of onderdruk
  • lawaai op het werk
  • binnenklimaat: luchtvochtigheid, tocht, luchtverversing
  • blootstelling aan trillingen
  • blootstelling aan elektromagnetische velden
Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!