Inrichting van gebouwen en algemene voorzieningen

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is "veilige inrichting van gebouwen en algemene voorzieningen", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

Bij de inrichting van gebouwen en algemene voorzieningen denk dan aan:

  • werkplekken,
  • terreinen,
  • inrichtingseisen (bouwbesluit), denk aan vloeren, paden, gang, trappen, deuren, liften,
  • brandveiligheid, compartimentering, brand- alarminstallaties, brandblusmiddelen etc.
  • schoonmaak & hygiëne,
  • eisen voor ontspanningsruimten, voorzieningen in noodsituaties,
  • onderhoud van het gebouw,
  • technische installaties/ klimaatsystemen
Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!