Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden zijn "Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

Het gebruik van PBM’s is de laatste stap / maatregel van de arbeidshygiënische strategie. Bij PBM kan je denken aan ademhalings-, gelaats-, hand-, gehoor-, hoofd-, oog-, en voetbescherming. Maar denk ook aan valbeveiliging en beschermende kleding. Loop de volgende punten langs:

  • aanwezigheid van een schriftelijk overzicht van alle PBM
  • onderhoudscontrole,
  • voorlichting over en toezicht op juist gebruik en onderhoud
  • beschermingsmiddel is afgestemd op het niveau en soort risico
  • voorraadbeheer
Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!